Được tin Linh mục Nguyễn Đức Khoan, thánh danh Giuse, thuộc Giáo Phận Bùi Chu, đã qua đời tại Thuỵ Sĩ, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, mấy dòng tiểu sử và Chương trình Tang Lễ do Văn Phòng Toà Giám Mục Bùi Chu sắp xếp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Giuse.