Cũng như thời tiết phân chia thời gian thành những mùa khác nhau như: Xuân, Hạ, Thu, Đông, thì Giáo Hội cũng phân chia thời gian trong năm thành những mùa phụng vụ khác nhau. Nếu trong năm chỉ có một mùa không thay đổi, thì người ta dễ sinh nhàm chán. Giáo Hội Mẹ khôn ngoan cũng chia năm phụng vụ thành những mùa khác nhau.

Mùa Vọng khởi đầu niên lịch phụng vụ của Giáo Hội. Mùa Vọng kéo dài khoảng 4 tuần lễ, bắt đầu từ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, tận cuối Tháng 11 hay thoạt đầu Tháng 12, cho tới Lễ Vọng Giáng Sinh.

Mùa Vọng là thời gian Giáo Hội tập trung chú ý vào việc ‘Chúa đến’. Nhìn về trước thì Mùa Vọng nhắc nhở những chuỗi năm dài nhân loại đợi chờ Đấng Cứu Thế giáng sinh. Nhìn về sau thì Mùa Vọng nhắc nhở ngày Chúa giáng trần lần thứ hai trong ngày tận cùng cuộc đời. Mùa Vọng giúp người tín hữu xác tín hơn về Đức Kitô là nền tảng đức tin và chân thành phó thác tương lai trong tay Thiên Chúa quan phòng. Nhìn về thực tế thì Mùa Vọng hướng về việc Chúa Kitô đến trong tâm hồn. Thánh Kinh nhắc nhở người tín hữu về việc Chúa đến một cách vô hình trong đời sống để nâng đỡ sự ‘yếu đuối’ và khuyến khích người tín hữu thăng tiến trên đường chân, thiện, mĩ. (Đoạn này được mượn ý từ Niên lịch Công Giáo 1990).

Mỗi người tín hữu cần đặt cho mình một mối hi vọng nào đó: hi vọng có việc làm, hi vọng đời sống kinh tế gia đình được cải tiến, hi vọng đời sống đạo hạnh được phát triển, hi vọng mối liên hệ gia đình được phát triển, hi vọng con cái được thành đạt, hi vọng ngày mai trời lại sáng. Còn hi vọng là còn cầu nguyện. Khi tuyệt vọng, người ta sẽ thôi cầu nguyện. Ðồi với người Do thái, thì Giavê là niềm hi vọng của họ. Ðộng lực khiến họ đặt hi vọng vào Ðức Giavê là những việc lạ lùng Người đã làm cho họ trong quá khứ. Ðối với ngưởi Kitô giáo, thì Chúa Cứu Thế phải là nguồn hi vọng và là lẽ sống của mỗi người.

Mùa Vọng mà Giáo Hội bắt đầu hôm nay là mùa hi vọng. Giáo hội dùng phụng vụ lời Chúa để khơi dậy trong tâm hồn người tín hữu lòng mong mỏi đợi chờ Chúa đến. Việc Chúa đến lần thứ nhất trong lịch sử loài người đã được thực hiện khi Chúa Cứu Thế sinh tại Bêlem. Việc Chúa đến lần thứ hai cũng đã được thực hiện và còn tiếp tục được thực hiện khi Chúa đến bằng ơn thánh trong mỗi bí tích họ lãnh nhận, trong lời cầu nguyện và việc hi sinh bác ái họ làm. Việc Chúa đến lần thứ ba sẽ xẩy ra khi Chúa sai thiên thần đến gọi người tín hữu ra khỏi đời này. Việc Chúa đến lần bốn và là lần sau hết khi Chúa đến vào ngày sau hết để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nếu tỉnh thức đợi chờ, thì Chúa đến vào giai đoạn nào đi nữa trong ba giai đoạn cuối, thì việc đợi chờ của ngươòi tín hữu sẽ là đợi chờ trong hi vọng. Còn nếu không tỉnh thức, thì việc đợi chờ sẽ trở thành đợi chờ trong lo âu, sợ hãi.

Trong Mùa Vọng, Giáo Hội không đọc hay hát kinh Vinh Danh, mà đợi tới ngày Giáng Sinh mới hát vọng với các thiên thần để ca tụng Thiên Chúa giáng trần. Cũng trong Mùa Vọng, Giáo Hội dùng mầu sắc mầu tím như áo lễ tím, nến mùa vọng tím, thông tin giấy mầu tím, tượng trưng cho tâm hồn sám hối, chờ ngày Chúa đến. Có linh mục còn khuyến khích nữ giới bận áo màu tím để giúp gây ý thức về tâm tình sám hối, dọn đường đón nhận Đấng Cứu Thế đến trong tâm hồn: 'Trời cao hãy đổ sương xuống. Và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Độ'. - MVVB.