Cũng như thời tiết phân chia thời gian thành những mùa khác nhau như: Xuân, Hạ, Thu, Đông, thì Giáo Hội cũng phân chia thời gian trong năm thành những mùa phụng vụ khác nhau. Nếu trong năm chỉ có một mùa không thay đổi, thì người ta dễ sinh nhàm chán. Giáo Hội Mẹ không ngoan cũng chia năm phụng vụ thành những mùa khác nhau.

Mùa Vọng khởi đầu niên lịch phụng vụ của Giáo Hội. Mùa Vọng bắt đầu từ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, tận cuối Tháng 11 hay thoạt đầu Tháng 12, cho tới Lễ Vọng Giáng Sinh và kéo dài khoảng 4 tuần lễ.

Mùa Vọng là thời gian Giáo Hội tập trung chú ý vào việc ‘Chúa đến’. Nhìn về trước thì Mùa Vọng nhắc nhở những chuỗi năm dài nhân loại đợi chờ đấng cứu thế giáng sinh. Nhìn về sau thì Mùa Vọng nhắc nhở ngày Chúa giáng trần lần thứ hai trong ngày tận cùng cuộc đời. Mùa Vọng giúp người tín hữu xác tín hơn về Đức Kitô là nền tảng đức tin và chân thành phó thác tương lai trong tay Thiên Chúa quan phòng. Nhìn về thực tế thì Mùa Vọng hướng về việc Chúa Kitô đến trong tâm hồn. Thánh Kinh nhắc nhở người tín hữu về việc Chúa đến một cách vô hình trong đời sống để nâng đỡ sự ‘yếu đuối’ và khuyến khích người tín hữu thăng tiến trên đường chân, thiện, mĩ. (Đoạn trên được mượn ý từ Niên lịch Công Giáo 1990).

Trong Mùa Vọng, Giáo Hội không đọc hay hát kinh Vinh Danh, mà đợi tới ngày Giáng Sinh mới hát vọng với các thiên thần để ca tụng Thiên Chúa. Cũng trong Mùa Vọng, Giáo Hội dùng mầu sắc mầu tím như áo lễ tím, nến mùa vọng tím, thông tin giấy mầu tím, tượng trưng cho tâm hồn sám hối, chờ ngày Chúa đến. Có linh mục còn khuyến khích nữ giới bận áo màu tím để giúp gây ý thức về tâm tình sám hối, dọn đường đón nhận Đấng Cứu Thế đến trong tâm hồn: 'Trời cao hãy đổ sương xuống. Và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Độ'. - MVVB.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch