Mùa Thường Niên 2

Mùa Thường Niên 2 bắt đầu từ Thứ Hai sau Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (vào khoảng cuối Tháng 5 hay đầu Tháng 6 Dương Lịch) cho tới Thứ Bảy Lễ Vọng của Chúa Nhât 1 Mùa Vọng (vào khoảng cuối Tháng 11 hay đầu Tháng 12 Dương Lịch). Mầu sắc phụng vụ trong Mùa Thường Niên 2 cũng là mầu xanh lá cây, mầu hi vọng. Mùa Thường Niên 2 kéo dài, nên người tín hữu có thể sống lơ là, làm nhụt tinh thần. Vì thế Giáo Hội dùng mầu hi vọng, để nhắc nhở người tín hữu giữ vững niềm hi vọng vào Chúa. Giữ vững niềm hi vọng là điều cần thiết vì còn hi vọng, người ta còn cầu nguyện; hết hi vọng, người ta cũng thôi cầu nguyện.

Là mùa kéo dài nhất trong năm phụng vụ mà từ tuần nọ qua tuần kia, khi người tín hữu đến nhà thờ ít thấy có gì thay đổi về cảnh trí trong nhà thờ cũng như mầu sắc phụng vụ, họ có thể dễ rơi vào tâm trạng “Quen quá hoá nhàm” hoặc “Gần chùa gọi Bụt bằng anh”.

Để đối phó với tâm trạng đó, người tín hũu cần tìm những phương thế giúp mình làm mới lại việc đạo: việc dâng lễ, thờ phượng và cầu nguyện. Người tín hữu cần học cách sống và làm viêc của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giê-su là làm việc thường, nhưng với một cách không thường, nghĩa là làm việc vì lòng yêu mến Chúa và kết hợp với Chúa. Thánh nữ Têrêsa không học hết cấp tiểu học. Thế mà năm 1998, Giáo Hội đã tôn phong làm tiến sĩ Hội Thánh. Tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Thưa rằng Thánh Têrêsa đã dạy cho mọi người tín hữu: già, trẻ, lớn, bé, học cao rộng cũng như ít học, đàn ông cũng như đàn bà, tu cũng như không tu, cách làm việc kếp hợp với Chúa và vì yêu mến Chúa. Sống kết hợp với Chúa là dâng ngày sống cho Chúa, dâng tất cả những việc trong ngày như: nói năng, ăn uống, làm việc, giải trí và ngủ nghỉ, những vui buồn trong ngày sống, ngay cả những bệnh tật, đau khổ, trong ý hướng kết hợp với Chúa, để làm sáng danh Chúa, vì yêu mến Chúa. Chuyện kể lại rằng khi cùng ngồi giặt quần áo, có chị dòng kia, không biết có phải vì ganh tị gì đó, cứ làm bắn bọt xà bông vào quần áo Chị Teresa. Têrêsa không phản đối, nhưng chấp nhận vì yêu mến Chúa, để cầu nguyện cho người tội lỗi được ăn năn trở lại.

Mùa Thường Niên 2 nhằm vào mùa hè. Trong những tháng hè, nếu giáo phận cũng như giáo xứ hoặc liên giáo xứ có tổ chức những ngày cấm phòng, tĩnh tâm, tĩnh huấn hoặc hội thảo hay những ngày học hỏi do linh mục hướng dẫn, người tín hữu nên đi dự để ôn lại giáo lí và cách làm việc tông đồ và làm mới lại đức tin bằng lời cầu nguyện với sự khuyến khích của gia đình, họ hàng và bạn hữu.

Trong Mùa Thường Niên 2, Giáo Hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi (Chúa Nhật sau Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Chúa Nhật sau Chúa Nhật Lễ Chúa ba Ngôi), Lễ Sinh Nhật thánh Gioan tẩy giả (24-06), Lễ thánh Phêrô và Phaolô tồng đồ (29-06), Lễ Chúa Hiển Dung (06-08), Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15-08), Lễ Suy Tôn Thánh giá (14-09), Lễ Các Thánh 01-11), Lễ Cầu cho Các Tín hữu đã qua đời (02-11), Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô (09-11). Khi các ngày lễ trên đây nhằm vào ngày Chúa Nhật thì phụng vụ lời Chúa của các lễ này thay thế phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật và mầu sắc phụng vụ cũng đi theo mầu sắc phụng vụ của mỗi lễ.

Khi thấy những mầu sắc khác nhau trong phụng vụ của các ngày lễ trên khác với mầu xanh của mùa thường niên thì cũng có thể gây được sự chú ý và thay đổi trong tâm thức người tín hữu. Có linh mục chánh xứ kia thường hay khuyến khích giáo dân, nhất là phái nữ bận mầu áo theo mầu sắc phụng vụ của mỗi mùa phụng vụ hay mỗi ngày lễ để khơi dậy ý thức về ý nghĩa mầu sắc phụng vụ  trong tâm thức người đi dự lễ.

Áp dụng lời khuyến khích của linh mục chánh xứ về việc bận quần áo cho hợp với mầu sắc phụng vụ, thì cũng phải canh chừng để loại bỏ những ý nghĩ chưng diện quần áo để khoe khoang là có quần áo đẹp hoặc chưng diện theo thời trang thay vì đến nhà thờ để thờ phượng, tạ tội, cảm tạ, xin ơn và làm chứng cho đức tin.

Có lời Chúa trong Thánh Vịnh dạy rằng: “Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con. Này con xin đến để làm theo ý Chúa và ấp ủ luật Chúa trong lòng”. (Tv 40: 7-9). Lời Thánh Vịnh khác còn dạy: “Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm hồn đổ vỡ, một tâm hòn đổ vỡ, ăn năn, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv 51:18-19). 

Lm Trần Bình Trọng

 

Write comment (0 Comments)

Mùa Phục Sinh

Sự kiện Đức Kitô phục sinh từ cõi chết là một biến cố quan trọng không những trong lịch sử Kitô giáo, mà còn có một chỗ đứng quan trọng trong lịch sử loài người. Phục Sinh là ngày lễ quan trọng nhất trong thế giới Kitô giáo, kỉ niệm Chúa Phục sinh từ cõi chết sống lại, để cứu chuộc loài người. Nếu Đức Kitô không sống lại, thì Người không thể huỷ diệt sự chết và không thể mời gọi loài người chia sẻ cuộc Phục sinh với Người. Nếu như vậy thì loài người cũng sẽ chết như loài vật và cỏ cây qua một tiến trình: sinh, lão, bệnh, tử mà thôi.

Mỗi dân tộc có những câu chuyện thần thoại khác nhau. Trí tưởng tượng người ta càng giầu thì chuyện càng thần thoại. Tuy nhiên chuyện của một người đã chết đi ba ngày, rồi tự mình sống lại, là một câu chuyện quá thần thoại, vượt sức tưởng tượng của loài người. Ðối với những người chống Thiên Chúa giáo, thì đó chỉ là một câu chuyện hoang đường, không hơn, không kém. Tuy nhiên câu chuyện Ðấng Cứu thế chết đi sống lại đã được các ngôn sứ tiên báo cả hàng trăm năm trước, và chính Đức Giê-su cũng tự tiên báo. Ðể phản bác lời tiên tri về việc Ðức Ki-tô phục sinh, những kẻ kết án Chúa đã xin quan Pilatô phái quân lính đến canh mộ Người, hầu tránh âm mưu có thể xẩy ra, do việc môn đệ lấy trộm xác, rồi phao tin là Thầy họ đã sống lại (Mt 27:63-66).

Vào thời bấy giờ tại tòa án Do thái, đàn bà không thể đứng ra làm nhân chứng. Vậy mà Ðức Giêsu đã chọn bà Maria Mác-đa-la làm chứng nhân cho việc Người sống lại. Như vậy phải có lí do nào đó. Và đó là đường lối của Thiên Chúa. Khi bà Maria Mác-đa-la vội vã chạy về báo tin cho ông Phêrô và Gioan rằng xác Thầy họ không còn nằm trong mồ nữa, hai ông cũng chạy ra mồ. Ông Gioan chạy mau hơn vì còn trẻ, nhưng vì tế nhị không vào ngay, đợi cho ông Phêrô đến sau để vào trước. Ông Phêrô không hiểu tại sao khăn liệm xác lại được để riêng một bên. Nếu  xác Ðức Giêsu bị lấy trộm như các thượng tế và người Pharisêu đã đề phòng, xin Philatô ra lệnh cho quân lính canh mồ, thì kẻ trộm phải làm cách vội vã, chứ đâu còn giờ mà lột khăn liệm ra khỏi thân mình Chúa, và cũng đâu còn giờ để gấp khăn che đầu lại làm chi cho mất công và mất giờ. Do đó việc gấp khăn che đầu là dấu chỉ cho các tông đồ tin là Thầy họ đã sống lại. Và thánh Gioan, có lẽ vì được Ðức Giêsu thương mến (Ga 20:2) và không bận tâm với việc vợ con, nên mới tinh ý nhận ra được ý nghĩa của dấu chỉ này.

Các tông đồ cũng như hàng ngàn các môn đệ của Chúa thời Giáo Hội sơ khai, cũng như hàng triệu ngườ Công Giáo trên khắp thế giới sau đó đã chấp nhận cái chết để làm chứng cho đức tin vào Chúa và việc Đức Kitô phục sinh.  

Mùa Phục Sinh kéo dài 50 ngày từ Chúa Nhật Phục Sinh cho tới hết Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống để ghi nhớ lời Thánh sử Luca: “Khi đến ngày Lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tụ họp một nơi.. hết thảy mọi người được đầy tràn Chúa Thánh Thần” (Cv 2: 1-4). Các Chúa Nhật trong Mùa này được gọi là Chúa Phục sinh. Lời ca hát Alleluia trước Phúc âm, có nghĩa là vui mừng, tung hô, ngợi khen là đặc điểm của Mùa Phục Sinh. - MVVB

 

Write comment (0 Comments)

Mùa Thường Niên 1

‘Ngoài những mùa có đặc tính riêng biệt, còn lại 33 hoặc 34 tuần trong chu kì năm phụng vụ. Trong các tuần lễ này, Giáo Hội không cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu niệm Chúa Kitô, mà lại tôn kính chính mầu nhiệm của Chúa Cứu Thế trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật. Thời gian này gọi là Mùa Thường Niên ’. Đoạn trên trích từ Niên Lịch Phụng Vụ 2012, của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kì). Mùa Thường niên được chia làm hai phần: Mùa Thường Niên I và II. Mùa Thường Niên 1 bắt đầu từ Thứ Hai sau Chúa Nhật theo sau 06 Tháng 1 cho tới hết Thứ Ba trước Thứ Tư Lễ Tro.

Trong Mùa Thường Niên 1, giáo hữu Việt Nam mừng ngày Tết Nguyên Đán. Tết là ngày mang sắc thái văn hoá dân tộc. Tuy nhiên người công giáo Việt Nam được khuyến khích và nhắc nhở để đem ý nghĩa tôn giáo vào ba ngày Tết. Hội Ðồng Giám Mục ấn định những ý chỉ cầu nguyện cho các ngày Tết như sau: (1) Trong thánh Lễ Tất Niên, người tín hữu dâng ý chỉ tạ ơn Thiên Chúa cho năm cũ: tạ ơn cho thời giờ, năm tháng và ân huệ Chúa đã ban, đồng thời xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót trong năm cũ.. (2) Lễ Giao Thừa là ngày cầu bình an cho Năm Mới: cho Quê Hương, Giáo Hội, cho cá nhân và gia đình. (3) Lễ Tân Niên vào ngày Mồng Một Tết là ngày mừng xuân mới sang với ý hướng đổi mới con người. (4) Lễ Mồng Hai Tết là ngày kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ. (5) Lễ Mồng Ba Tết là ngày thánh hoá Công Ăn Việc Làm.Vào dịp đầu năm, người tín hữu tạ ơn Chúa về những hồng ân Chúa đã ban trong năm cũ và xin Chúa chúc lành cho năm mới. Lễ phẩm trong Mùa Thường Niên I và II là màu  xanh lá cây, tượng trưng cho niềm hi vọng.

Lễ phẩm trong Mùa Thường Niên 1 và 2 là màu xanh lá cây, tượng trưng cho niềm hi vọng. Hi vọng là một trong 3 nhân đức tôói thấn của người tín hữu: tin, cậy (hi vọng), mến. - MVVB

Write comment (0 Comments)

Tam Nhật Vượt Qua

Lễ Vượt Qua (Passover Feast, Paschal Feast) của người Do Thái kỉ niệm biến cố người Do Thái trốn khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Họ ăn thịt chiên và bánh không men cách vội vã để còn có đủ giờ sửa soạn chạy trốn ban đêm. Đức Giêsu chọn mừng lễ Vượt Qua của người Do Thái trong Bữa Tiệc Li với các môn đệ vào chiều trước ngày Người chịu khổ hình thập giá và tử nạn. Người đến làm như Con Chiên tự nguyện chịu chết để chuộc tội thế gian để nhân loại được sống. Tam nhật Vượt Qua bắt đầu từ Lễ Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể và chức linh mục vào Thứ Năm Tuần Thánh cho tới chiều Thứ Bảy Lễ Vọng Phục Sinh.

Thứ Năm Tuần Thánh kỉ niệm việc Chúa rửa chân cho các tông đồ để dạy họ và cũng dạy người tín hũu bài học phục vụ trong khiêm hạ. Chúa còn bảo các tông đồ rửa chân cho nhau nghĩa là phục vụ lẫn nhau. Hôm nay Chúa truyền Phép Thánh Thể bằng bánh không men để ở lại với loài người cho đến tận thế. Ðể tiếp tục Bí tích Thánh thể, Chúa còn lập chức linh mục. Như vậy Thánh thể và linh mục đi liền với nhau vì không thể có Bí tích Thánh Thể nếu không có linh mục.

Thứ Sáu Tuần Thánh kỉ niệm cuộc khổ nạn của Chúa trên thập giá để làm giá cứu chuộc nhân loại. Hôm nay là ngày ăn chay và kiêng thịt. Ăn chay kiêng thịt không phải như người Pharisêu. Kiêng thịt không phải hễ không ăn thịt là đủ. Kiêng thịt mà lại ăn tôm hùm chẳng hạn: vừa mắc tiền, lại vừa ngon miệng, thì sao có thể nói được là hãm mình. Ăn chay kiêng thịt không phải vì luật buộc phải làm một cách bất đắc dĩ cho qua lần chiếu lệ. Hi sinh, hãm mình ăn chay kiêng thịt vì yêu mến thì việc ăn chay kiêng thịt mới khỏi trở nên nặng nề và mới có ý nghĩa và mang lại ơn phúc. Và đó là tình yêu biến đổi. Chúa đã chết cho tội lỗi loài người. Để được sống lại trong tâm hồn, người tín hữu cần chết đi cho tội lỗi và các thứ tính mê nết xấu để được sống lại trong ơn thánh.

Vẻ trầm mặc của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh giúp người tín hữu tiếp tục suy niệm về cuộc tử nạn của Chúa và mong được sống lại về phần linh hồn cùng với Chúa sống lại vào Chúa Nhật Phục Sinh. Trong buổi tiếp kiến 20 ngàn tín hữu hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Thứ Tư Tuần Thánh 2009, Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI nói về ý nghĩa của Thứ bảy Tuần Thánh như sau: Giáo Hội canh thức cầu nguyện, chia sẻ tâm tình đau thương của Mẹ Maria và tín thác nơi Chúa. Sự mặc niệm này dẫn chúng ta đến buổi canh thức vọng Phục Sinh, trong đó niềm vui và ánh sáng Phục Sinh bùng lên trong đêm tối. (Theo bản dịch của Lm Trần Đức Anh, OP).

Lm Trần Bình Trọng

Write comment (0 Comments)

Mùa Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh là mùa hân hoan vui mừng với những khung cảnh trang hoàng trong nhà cũng như ngoài phố, những cây sinh nhật với đèn điện đủ mầu sắc, những hang đá máng cỏ đẹp mắt, với nhạc giáng sinh làm rộn rã lòng người. Người ta còn gửi quà Giáng sinh, gửi thiệp Giáng sinh với những lời chúc mừng tốt đẹp. Mùa Giáng Sinh bắt đầu từ Lễ Vọng Giáng Sinh cho tới Chúa Nhật sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh quen gọi là Lễ Ba Vua, hoặc hết ngày 06 Tháng Giêng khi lễ Ba Vua nhằm ngày 06/01. Trong Mùa Giáng Sinh, Giáo Hội mừng việc Chúa Cứu Thế giáng trần và việc Người tỏ mình ra cho nhân loại qua ba nhà Đạo sĩ quen gọi là Ba Vua. Lễ phẩm trong Mùa Giáng sinh là mầu trắng, tượng trưng cho sự vui mừng vì đấng Cứu Thế đã đến.

Việc Đấng Cứu thế Giáng sinh là một biến cố quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Tuy nhiên Chúa đến không phải chỉ đổi ngược lại dòng lịch sử. Chúa đến để làm một việc đổi mới toàn diện trong tâm hồn mỗi người: đổi lại cách suy tư, đổi lại những giá trị trong đời sống.

Trước khi Chúa Cứu Thế giáng sinh độ 700 năm, thì ngôn sứ Isaiah đã tiên báo: “Ðoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9:1). Lời ngôn sứ Isaiah về Ðấng Cứu Thế đã được thực hiện trong đêm Giáng sinh. - MVVB

Write comment (0 Comments)

Các bài khác...

  1. Mùa Vọng
  2. Mùa Chay

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch