Sách

HoiThuaSaiVietNam-10_1Hội Thừa Sai Việt Nam: Thánh lễ Truyền chức Linh Mục Sáng ngày 25/8/2016, tại nhà thờ Phú Trung, Phường 12, Quận Tân Bình. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám mục phụ tá Giáo phận Saigon,

đã về dâng lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức truyền chức linh mục cho 11 thầy phó tế thuộc Hội Thừa Sai Việt Nam.

Cùng hiệp dâng có: Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt – Sứ Thần Tòa Thánh tại Srilanka.

Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ - Đặc trách Hội Thừa Sai VN và khoảng 200 linh mục của các giáo phận Saigon, Phú Cường.

Tham dự có quý tu sĩ, đông đảo bà con thân nhân, ân nhân của các tiến chức

và bà con giáo dân thuộc 2 giáo phận trên, độ khoảng 2000 người.

HoiThuaSaiVietNam-01 HoiThuaSaiVietNam-04

Quý tiến chức:

HoiThuaSaiVietNam-09

 

 

1/ - Vinh Sơn Phạm Văn Công.

 

2/ - Giuse Phạm Trung Hâu.

 

3/ - Phaolô Lưng Trung Hiếu.

 

4/ -Đaminh Nguyễn Hữu Hùng.

HoiThuaSaiVietNam-20

 

5/ - Gioan Nguyễn Chính Huy Khang.

6/ - Giêronimo Nguyễn Văn Khương.

 

7/ - Phêrô Trần Văn Lực.

8/ - Giuse Nguyễn Ngọc Thảo.

9/ - Antôn Bùi Văn Thiều.

10/ - Giuse Nguyễn Đức Tiến.

11/ - Phêrô Trần Quang Vinh.

HoiThuaSaiVietNam-24

Xin quý bạn đọc hiệp lời cầu nguyện cho các tân linh mục được dồi dào Ân sủng cùng sức khỏe, để chu toàn với sứ vụ mới vừa được Thiên Chúa và Giáo Hội giao cho.

Tôma Đỗ Lộc Sơn

Dolocson.blogspot.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch