Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Christ the King, B: My kingdom does not belong to this world 18 Tháng 11 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2130
32 Sun. / Ord. B: The entrusted offerings of two widows 03 Tháng 11 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2082
30 Sun. / Ord. B: ‘That I may see’ 21 Tháng 10 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1347
28 Sun. / Ord. B: Wealth may hinder man’s relationship with God 06 Tháng 10 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1048
26 Sun. / Ord. B: Cooperating in the works of glorifying God 22 Tháng 9 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1127
24 Sun. / Ord B: Through suffering to resurrection 11 Tháng 9 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1151
20 Sun. / Ord. B: An invitation to believe in and eat the bread of life 12 Tháng 8 2015 Viết bởi John Tran BInh Trong Lượt xem: 1147
18 Sun. / Ord. B: Looking for food that endures for eternal life 29 Tháng 7 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1391
16 Sun. / Ord. B: Go to a quiet place and rest 13 Tháng 7 2015 Viết bởi John Tran BInh Trong Lượt xem: 1146
14 Sun. / Ord. B: Preception about God and religion is an obstacle to faith 01 Tháng 7 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1366

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch