Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lm “Đức Ông” Trần Văn Khả mới ra đi đột ngột tại Quận 3 Sài Gòn 17 Tháng 11 2017 Viết bởi - Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 113
Lm Trần Văn Đồng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn 16 Tháng 11 2017 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Tiến Khẩu Lượt xem: 54
Lm Nguyễn Văn Giản mới vĩnh biệt trần gian tại Bà Rịa 09 Tháng 11 2017 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 56
Lm Nguyễn Đăng Hanh đã nhắm mắt lìa đời tạm tại Phú Cường 01 Tháng 11 2017 Viết bởi Lm. Simon Nguyễn Văn Thu Lượt xem: 72
Lm Hồ Ngọc Trứ mới từ biệt cõi thế tại Long Xuyên 26 Tháng 10 2017 Viết bởi Toà Gm Long Xuyên Lượt xem: 118
Lm Phạm Quang Thuý đã ra đi vĩnh viễn tại Norfolk, Virginia 22 Tháng 10 2017 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 245
Lm Phạm Năng Trí đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Phú Nhuận 20 Tháng 10 2017 Viết bởi Lm Phạm Bá Lãm Lượt xem: 225
Lm Vũ Văn Tự Chương mới ta thế tại Gò Vấp 20 Tháng 10 2017 Viết bởi - Lm. Giuse Phạm Bá Lãm Lượt xem: 190
Đ.Ô. Nguyễn Đức Tiến đã nhắm mắt lìa đời tại Quận Cam, California 20 Tháng 10 2017 Viết bởi Vietcatholic Lượt xem: 381
Lm Vũ Phan Long đã từ biệt đời tạm tại Sài-Gòn 20 Tháng 10 2017 Viết bởi Tu sĩ Inhaxiô Nguyễn Duy Lam Lượt xem: 124

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch