Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lễ Chúa Kitô Vua A; Đối diện trước toà phán xét 22 Tháng 11 2017 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 14
CN 33 TN, A: Đầu tư vào của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban 09 Tháng 11 2017 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 2132
CN 31 TN, A: Tư tưởng, lời nói, hàng động cần ăn khớp 31 Tháng 10 2017 Viết bởi Super User Lượt xem: 2035
CN 13 TN, A: Làm việc vì vinh danh Chúa 27 Tháng 6 2017 Viết bởi Super User Lượt xem: 321
Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Vì yêu, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi được bầy tỏ 07 Tháng 6 2017 Viết bởi Super User Lượt xem: 286
CN 7 PS, A: Nguyện Xin cho danh Chúa được vinh hiển 23 Tháng 5 2017 Viết bởi Super User Lượt xem: 301
CN 5 PS, A: Theo Chúa là đường, là sự thật và là sự sống 09 Tháng 5 2017 Viết bởi Super User Lượt xem: 338
Lễ Giáng Sinh A: Việc Chúa Giáng Sinh có ảnh hưởng gì đến đời sống bạn? 20 Tháng 12 2016 Viết bởi Super User Lượt xem: 808
Lễ Chúa Kitô Vua, A: Đối diện trước toà phán xét 18 Tháng 11 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1639
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô, A: Vào đến thánh Chúa 06 Tháng 11 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 1761

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch