Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Tổng Giáo phận Hà Nội vui mừng chào đón 10 tân linh mục cho cánh đồng truyền giáo 28 Tháng 10 2017 Viết bởi Ban Biên Tập / TGP/HN Lượt xem: 132
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Mỹ Tho, 21.04.2017 26 Tháng 4 2017 Viết bởi Maria Phương Thảo Lượt xem: 665
Thánh lễ truyền chức linh mục tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang 21 Tháng 3 2017 Viết bởi BTT Gp Nha Trang Lượt xem: 469
Thánh lễ phong chức linh mục tại nhà thờ Chính toà Qui nhơn (04.01.2017) 10 Tháng 1 2017 Viết bởi BTTVHQN Lượt xem: 712
Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam - Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục 13 Tháng 12 2016 Viết bởi Giuse Vũ Duy An Lượt xem: 841
Giáo phận Hải Phòng có thêm 05 tân linh mục 05 Tháng 12 2016 Viết bởi BTT GP Hải Phòng Lượt xem: 513
Đại lễ Truyền chức Linh mục khóa XI: "Sứ vụ linh mục tại vùng đất nghèo" (tại Gp Vinh) 15 Tháng 11 2016 Viết bởi Đức Tình - Trọng Tấn Lượt xem: 971
Tổng Giáo phận Hà Nội có thêm 8 linh mục 20 Tháng 10 2016 Viết bởi BBT / TGP Hà Nội Lượt xem: 1065
Hồng ân vĩnh khấn nữ Đan sĩ Đan Viện Cát Minh Huế 08 Tháng 10 2016 Viết bởi Teresa Avila Thùy Chi Lượt xem: 1426
Thánh lễ truyền chức linh mục (Phát Diệm), 22-9-2016 27 Tháng 9 2016 Viết bởi Minh Ngọc Lượt xem: 1438

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch