Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 31 TN, C: Xin đền bù tội lỗi và cải thiện đời sống 25 Tháng 10 2016 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 1054
CN 29 TN, C: Kiên tâm cầu nguyện 11 Tháng 10 2016 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 1236
CN 27 TN, C: Phẩm chất đức tin người con thảo phải có 27 Tháng 9 2016 Viết bởi Super User Lượt xem: 1362
CN 25 TN, C: Trung tín trong việc quản lí tài sản của chủ 13 Tháng 9 2016 Viết bởi Super User Lượt xem: 1756
CN 23 TN, C: Làm môn đệ đòi hỏi việc dứt bỏ và siêu thoát 30 Tháng 8 2016 Viết bởi Super User Lượt xem: 1972
CN 21 TN, C: Vào Nước Trời qua cửa hẹp 16 Tháng 8 2016 Viết bởi Super User Lượt xem: 2035
Lễ M&M Thánh, C: Xin cho được đói khát bánh hằng sống 24 Tháng 5 2016 Viết bởi Super User Lượt xem: 2145
Thứ Sáu Chịu Nạn, C: Tình yêu biến đổi đau khổ thánh giá 21 Tháng 3 2016 Viết bởi Super User Lượt xem: 2223
CN 4 MC, C: Tin vào lòng nhân từ hay thương xót của Chúa 02 Tháng 3 2016 Viết bởi Super User Lượt xem: 1524
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, C: Trách nhiệm phụ huynh trong việc xin rửa tội cho con 06 Tháng 1 2016 Viết bởi Super User Lượt xem: 1819

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch