Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 27 TN, B: Sống đạo trung tình nghĩa vợ chồng 29 Tháng 9 2015 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 1316
CN 23 TN, B: Xin cho được nghe và nói 01 Tháng 9 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1263
CN 21 TN, B: Bỏ Thầy con sẽ theo ai? 20 Tháng 8 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1230
CN 19 TN, B: Để có thể tin phải giữ tâm hồn rộng mở 04 Tháng 8 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1276
CN 17 TN, B: Phép lạ hoá bánh tiên báo Bí Tích Thánh Thể 21 Tháng 7 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1392
CN 15 TN, B: Ý nghĩa và mục đích của việc được sai đi giảng đạo 07 Tháng 7 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1290
CN 13 TN, B: Đức tin mang ơn chữa lành 23 Tháng 6 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1328
CN 11 TN B: Sống theo đường lối bé nhỏ của Chúa như hạt giống bắt đầu nhỏ bé 09 Tháng 6 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1180
Lễ Chúa Ba Ngôi, B:Tôn thờ Chúa Ba Ngôi trong đời sống 26 Tháng 5 2015 Viết bởi Super User Lượt xem: 1410
Lễ Thăng Thiên, B: Hướng về quê hương vĩnh cửu trên trời 13 Tháng 5 2015 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 1502

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch