Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lễ Chúa Kitô Vua, C: Vua Giêsu chấp nhận chết cho thần dân được sống 14 Tháng 11 2016 Viết bởi Lm. Giuse Nguyễn Thành Long Lượt xem: 958
CN 33 TN C: Bền đỗ sẽ được ơn cứu rỗi 09 Tháng 11 2016 Viết bởi Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 940
CN 32 TN, C: Tin sự sống đời sau 02 Tháng 11 2016 Viết bởi Jos. Vinc. Ngọc Biển Lượt xem: 800
CN 31 TN, C: Giakêu mừng rước Đức Giêsu 25 Tháng 10 2016 Viết bởi Lm Vũ Khắc Nghiêm Lượt xem: 867
CN 30 TN, C: Xin thương xót con 17 Tháng 10 2016 Viết bởi TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 848
CN 29 TN, C: Cần phải cầu nguyện không ngừng 11 Tháng 10 2016 Viết bởi Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 1039
CN 28 TN, C: Lòng biết ơn 04 Tháng 10 2016 Viết bởi Nguyễn Hiền Nhu Lượt xem: 1116
CN 27 TN, C: Xin thêm niềm tin cho chúng con 27 Tháng 9 2016 Viết bởi Lm. Giuse Nguyễn An Khang Lượt xem: 1217
CN 26 TN, C: Sự công bằng của Thiên Chúa 21 Tháng 9 2016 Viết bởi Pet. Trần Đình Phan Tiến Lượt xem: 2185
CN 25 TN, C: Hãy biết lo cho tương lai! 13 Tháng 9 2016 Viết bởi Jos. Vinc. Ngọc Biển Lượt xem: 1241

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch