Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 1 MC, B: Từ bỏ tội lỗi và trung tín với tình yêu Thiên Chúa 15 Tháng 2 2018 Lm. Nguyễn Văn Phan 34
Thứ Tư Lễ Tro: Ăn chay thế nào cho đẹp lòng Chúa 13 Tháng 2 2018 Jos. Vinc. Ngọc Biển 43
CN 6 TN, B: Đức Giêsu- Đấng chữa lành mọi bệnh tật 07 Tháng 2 2018 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 64
CN 5 TN, B: Niềm vui vì được chữa lành 31 Tháng 1 2018 Thiên Phúc 67
CN 4 TN, B: Giảng dạy như có thẩm quyền 25 Tháng 1 2018 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty 120
CN 3 TN, B: Hãy hối cải và tin vào Tin Mừng. 17 Tháng 1 2018 Lm. Bùi Thượng Lưu 124
CN 2 TN, B: Họ đến và ở lại với Người 10 Tháng 1 2018 Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện 181
Lễ Hiển Linh, B: Thiên Chúa tỏ mình cho những tấm lòng chân thành tìm kiếm Người 03 Tháng 1 2018 Lm An Phong, OP 440
Lễ Đức Mẹ TC, B: Lễ Đứcc Maria Mẹ Thiên Chúa – Nữ Vương hoà bình 31 Tháng 12 2017 Jos. Vinc. Ngọc Biển 273
Lễ Thánh Gia B: Gia Đình vui sống theo Luật Chúa 28 Tháng 12 2017 Lm. Nhất Tiến 140

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch