Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lễ Đức Kitô Vua, B: Đức Kitô làm vua đời tôi 18 Tháng 11 2015 Viết bởi Lm Nguyễn Hữu Thy Lượt xem: 1525
CN 33 TN, B: Anh Em Hãy Biết 11 Tháng 11 2015 Viết bởi Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến Lượt xem: 1070
CN 32 TN, B: Quảng đại và tự do 03 Tháng 11 2015 Viết bởi Lm Giuse Phạm Thanh Liêm Lượt xem: 854
Lễ Các Thánh: Nên hình bóng Ngài 28 Tháng 10 2015 Viết bởi Gm Giuse Vũ Văn Thie6 Lượt xem: 1023
CN 30 TN, B: Người mù thành Giêricô 20 Tháng 10 2015 Viết bởi Lm Giacôbê Tạ Chúc Lượt xem: 944
CN 29 TN, B: Trật tự mới của Phúc Âm 13 Tháng 10 2015 Viết bởi Lm Nguyễn Hữu Thy Lượt xem: 1262
CN 28 TN, B: Nguy cơ làm nô lệ cho tiền của 06 Tháng 10 2015 Viết bởi Lm Ngô Tôn Huấn Lượt xem: 1223
CN 27 TN, B: Gia đình hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi 29 Tháng 9 2015 Viết bởi Lm Phạm Thanh Liêm SJ Lượt xem: 1239
CN 26 TN, B: Đừng Ngăn Cản Người Ta! 22 Tháng 9 2015 Viết bởi Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb Lượt xem: 1117
CN 25 TN, B: Theo Chúa phải khiêm nhường phục vụ 15 Tháng 9 2015 Viết bởi Lm Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 1053

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch