Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Thánh Gio-an Tiền Hô: Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại 20 Tháng 6 2018 Lm. GB Trần văn Hào SDB 34
CN 11 TN, B: Giá trị của những việc nhỏ 13 Tháng 6 2018 Lm. Louis Kim Nguyễn 85
CN 10, B: Hạnh phúc là thành viên trong gia đình Chúa 07 Tháng 6 2018 Lm Nguyễn Văn Độ 76
Lễ Mình Máu Thánh Chúa, B:Tấm bánh tình yêu 30 Tháng 5 2018 TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 100
Lễ Chúa Ba Ngôi, B: Hiệp nhất trong yêu thương 23 Tháng 5 2018 Lm. Ignatiô Trần Ngà 96
Lễ Hiện Xuống, B: Thánh Thần Tình Yêu. 16 Tháng 5 2018 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 94
Lễ Thăng Thiên, B: Ngước mắt nhìn trời 09 Tháng 5 2018 TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 75
CN 6 PS, B: Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em 02 Tháng 5 2018 Giuse Hoàng Hải Đăng, OP 139
CN 5 PS, B: Sinh nhiều hoa trái 25 Tháng 4 2018 Lm. Đaminh Trần Quang Hiền SDB 156
CN 4 PS, B: Chúa Giêsu - Mục Tử Nhân Lành 18 Tháng 4 2018 Lm. Barnaba Lê An Phong, SDB 134

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch