Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 4 PS, B: Chúa Giêsu - Mục Tử Nhân Lành 18 Tháng 4 2018 Lm. Barnaba Lê An Phong, SDB 33
CN 3 PS, B: “Bình an cho các con!” 12 Tháng 4 2018 Lm. JB Nguyễn Minh Hùng 32
CN 2 PS, B: Làm chứng cho Đấng Phục Sinh 05 Tháng 4 2018 Lm G.B. Trần Văn Hào SDB 122
CN PS, B: Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết 28 Tháng 3 2018 Phêrô Trần Đình Phan Tiến 63
Lễ Lá, B: Bệnh “hùa theo đám đông” 21 Tháng 3 2018 Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền 87
CN 5 MC, B: Mục nát đi để trổ sinh dồi dào bông hạt 14 Tháng 3 2018 Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P 150
CN 4 MC, B: Chuyện thưởng phạt 08 Tháng 3 2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 199
CN 3 MC, B: Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ - 01 Tháng 3 2018 Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên 182
CN 2 MC, B: Từ Tabor đến Golgotha 22 Tháng 2 2018 Thiên Phúc 229
CN 1 MC, B: Từ bỏ tội lỗi và trung tín với tình yêu Thiên Chúa 15 Tháng 2 2018 Lm. Nguyễn Văn Phan 152

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch