Lm_Tran_Duc_HongCáo Phó: Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Xã Đoài - Giáo phận Vinh kính báo: Linh Mục Cyrillo Trần Đức Hồng. Sinh ngày 07 tháng 07 năm 1947 tại giáo họ Yên Đông, xứ Nghĩa Yên, hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Vinh (xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Đã được Chúa gọi về lúc 7h00', thứ Sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016 (Nhằm ngày 26 tháng Mười năm Bính Thân) tại giáo xứ Chân Thành, Giáo phận Vinh. Hưởng thọ 69 tuổi, 9 năm linh mục.

Lễ viếng bắt đầu từ 17h ngày 25 tháng 11 năm 2016

Thánh lễ An táng vào lúc 14h00' thứ Hai ngày 28 tháng 11 năm 2016

(Nhằm ngày 29 tháng Mười năm Bính Thân)

tại nhà thờ giáo xứ Chân Thành, Giáo phận Vinh

(xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh).

Xin quý Cha trong giáo phận dâng 2 Thánh lễ

và xin quý Tu sỹ, Chủng sinh và Anh Chị Em

hiệp ý cầu nguyện cho Cha Cyrillo.

Cậy vì Danh Chúa nhân từ

ban cho Cha Cyrillo được nghỉ yên bên Chúa

cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

***

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ LINH MỤC CYRILLO TRẦN ĐỨC HỒNG

Linh mục Cyrillo Trần Đức Hồng sinh ngày 07 tháng 07 năm 1947 tại Giáo họ Yên Đông, Giáo xứ Nghĩa Yên, Giáo phận Vinh.

- Năm 1960 - 1963: Học tại Chủng viện Dự Bị Xuân Phong.

- Năm 1964: Học Tiểu Chủng viện Xã Đoài.

- Hè năm 1964: Tiểu Chủng viện Xã Đoài đóng cửa vì chiến tranh, thầy Hồng về quê sống với gia đình.

- Từ năm 1967: Sống với anh trai tại giáo họ Tân Lập, giáo xứ Kim Lâm.

- Đầu năm 2003: Học Đại Chủng Viện Vinh Thanh.

- Từ ngày 20 tháng 12 năm 2003 đến năm 2006: Học Thần học tại Giáo phận Bùi Chu.

- Ngày 15 tháng 8 năm 2007: Thụ phong linh mục.

- Ngày 19 tháng 9 năm 2007 đến nay: Quản xứ Chân Thành.

Cha Cyrillo đã được Chúa gọi về hồi 7h00', thứ Sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016, hưởng thọ 69 tuổi, 9 năm linh mục.

Văn Phòng TGM giáo phận Vinh

-------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo phó. Photo by Lam Hong. Nguồn ảnh: baoconggiao.net

Vinh-chaHong-02 Vinh-chaHong-03

Vinh-chaHong-06 Vinh-chaHong-07

Vinh-chaHong-09 Vinh-chaHong-10

Vinh-chaHong-14 Vinh-chaHong-16

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch