GMVNGHCGTG_Thumb_35666Thư uỷ lạo và kêu gọi cứu trợ các nạn nhân lũ lụt Miền Trung. Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư uỷ lạo và kêu gọi cứu trợ các nạn nhân lũ lụt Miền Trung. Thư uỷ lạo và kêu gọi cứu trợ các nạn nhân lũ lụt Miền Trung.

Hướng dẫn cách gửi tiền của Mục Vụ Văn Bút về ủy Ban ái Xã Hội- Caritas VN:

(1). Dĩ nhiên bên Mĩ thì gửi bằng USD, bên Âu Châu thì gửi bằng tiền EURO, bên VN thì gửi bằng tiền VND. Tuy nhiên nếu bên Mĩ hay bên Âu Châu muốn bên nhà nhận bằng tiền USD hay EURO thì cần nói rõ với nhà băng.

(2). Khi nhà băng ghi số tài khoản và Swift Code thì nhớ kiểm xem có đúng không.

(3). Mỗi lần gửi, nhà Băng bên Mĩ lấy 50 mĩ kim lệ phí bất kì số tiền gửi nhiều hay ít. Như vậy gửi bạc ngàn, bạc vạn, bạn triệu, thì vẫn chỉ trả 50 mi kim lệ phí. Nhà Băng bên Việt Nam cũng lấy số tiền lệ phí tương đương. Sau khi gửi tiền, có thể điện thư cho: 083-727-1904 để thông báo tên người đã gửi số tiền đó giúp nạn nhân lũ lụt.

Nếu thấy số tiền gửi mà trừ đi 2 khoản lệ phí nhà băng mà không còn bao nhiêu, thì nên ra cơ quan chuyển tiền về VN mà gửi.

Xin gửi Điện thư cho: 083-727-1904 hỏi quí danh, diện thoại và địa chỉ của người sẽ nhận tiền cho Ban Bác ái Xã Hội/ Caritas Viet Nam, rồi ghi vào biên lai gửi tiền. Cơ quan chuyển tiền bên Mĩ lấy 2 mĩ kim cho mỗi 100 mĩ kim gửi. Người chuyển tiền của cơ quan gửi tiền bên nhà sẽ liên lạc với người nhận tiền qua điện thoại để mang tiền đến trao tay.

----------------------------------------------

HDGMVN_ThuKeuGoiCuuTro24Dec2016

Gm Nguyễn Chí Linh

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch