Ngày Tết, mời TT. Trump xơi phở. Ngày Tết, mời TT. Trump xơi phở. Ngày Tết, mời TT. Trump xơi phở. Ngày Tết, mời TT. Trump xơi phở. Ngày Tết, mời TT. Trump xơi phở.

Trump___an_pho.jpg(Mượn hình minh họa/photoshop của bác Công Trần)

 

Món  Phở  Việt Nam ngon tuyệt trần

Mời Ngài  dùng  thử đón Tân Xuân

Muốn đè đầu 'C' (*), thì  xơi tái

Định bắt tay Nga, có  sách gân

Nội trị mau giầu, thêm  nước béo

Ngoại giao mở rộng, sẵn  hành trần

Tương  lai Mỹ Quốc  thơm  danh  giá

Nhờ  Phở  tăng cường sức quán quân.

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

----------------------------------------

(*). Ban Biên Tập MVVB cho viết chữ tắt 'C', thay vì viết đúng từ ngữ của tác giả

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch