chavuCáo Phó: Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh Giáo phận Phát Diệm kính báo: Cha cố Phêrô Trần Văn Vũ, sinh ngày 03-4-1940 tại giáo họ Nam Cường, giáo xứ Hải Cường xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình, được Chúa gọi về lúc 14g00 thứ Bảy, 18-02-2017.

hưởng thọ 77 tuổi với 35 năm Linh mục.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA PHÁT DIỆM

►    Lễ Nhập quan : 14g00 Chúa Nhật, 19-02-2017 – Thánh lễ

►    Lễ viếng từ 15g30 Chúa Nhật, 19-02-2017 đến 7g00 thứ Ba, 21-02-2017

►    Thánh lễ hiệp nguyện lúc 8g00, 10g00, 14g00 và 16g00 , thứ Hai, 20-02-2017

►    Di quan và thánh lễ An táng : 7g30 thứ Ba, 21-02-2017 tại nhà thờ Chính tòa Phát Diệm

An nghỉ tại đất thánh Phát Diệm.

Tòa Giám mục Phát Diệm

--------------------

Lưu ý:

-   Xin mỗi cha trong giáo phận dâng 3 lễ cầu nguyện cho ngài

-  Xin các Dòng tu, các cộng đoàn giáo xứ dự lễ và lần hạt 50, cầu nguyện cho ngài.

*******************

TIỂU SỬ CHA CỐ PHÊRÔ TRẦN VĂN VŨ

·   Sinh ngày 03-4-1940 tại giáo họ Nam Cường, giáo xứ Văn Hải (nay là xứ Hải Cường), giáo phận Phát Diệm

·    1956-1958 : Học Chủng Viện Thượng Kiệm- Phát Diệm

·    1958-1964 : Lao động tại gia đình

·    1964-1975 : Lao động cải tạo lần I tại trại Phong Quang – Lào Cai

·    1975-1982 : Lao động tại gia đình

·    09-05-1982 : Thụ phong Linh mục tại Phát Diệm, do Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo

·    1985-1990 : Lao động cải tạo lần II tại trại Cẩm Thủy- Thanh Hóa

·    1990-1994 : Làm lễ tại gia đình

·    1994-1999 : Chính xứ Bạch Liên, quản nhiệm xứ Quảng Nạp, Yên Thổ, Quảng Phúc và Bình Hải và Hảo Nho

·    1999-2006 : Chính xứ Hoàng Mai, quản nhiệm xứ Thiện Dưỡng

·     2006-2012 : Chính xứ Hảo Nho

·     2012-2014 : Chính xứ Phú Hậu

·     Từ 17-02-2014: Hưu dưỡng tại giáo họ Nhân Hải, giáo xứ Văn Hải

·   14g00, 18-02-2017: Được Chúa gọi về, tại nhà Tĩnh dưỡng linh mục Phát Diệm.

Nguồn: phatdiem.org

---------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: phatdiem.org

5 2

9 12

img 15

16 17

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch