lent-prayer-fasting-giving-works-of-loveLạy Chúa! Trong mùa chay này, “xin Chúa tỏa ánh sáng chiếu soi và phá tan màn đêm đen tối dầy đặc nơi con” [Th. Augustinô] và cho con hằng quan tâm “loại bỏ những việc làm đen tối,

biết tuân giữ giới răn Chúa là vũ khí chiến đấu loại bỏ tính xác thịt : không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, không cãi cọ ghen tương, không gieo mình vào sự qúa độ” [x. Roma 13, 12-14], cũng như không “phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ” [x. Gl 5,19-21]. Và cho con luôn nhận được những hoa trái của Thần Khí, đó là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” [Gl 5,22-23] và luôn luôn được đồng hành sống bên Chúa.

Lạy Chúa, Xin cho con luôn ý thức rằng – Mùa chay là mùa trở về với Chúa. Trở về để được Chúa yêu thương tha thứ và nhận ra rằng, con không thể thiếu vắng Chúa trong cuộc sống. Như Chúa đã kêu gọi:“Các con hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng” [Giôen 2,12-1].

Vì vậy,

Lạy Chúa, xin nhận lấy chiếc áo tâm hồn rách nát, sầu khổ này, “đã sinh ra trong tội lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai” [Tv 51,7]. Đó là điều con ý thức về con người tội lỗi của con, và từ đó, xin cho con hết lòng ăn năn thống hối – và nhận ra thực chất con người con, với thân phận mong manh như tơ trời, dòn ải như bình sành, dễ vỡ như lọ sứ, yếu ớt như lau sậy, và le lói như tim đền chợt tắt cùng với tội lỗi không thể đếm được!

“Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con

mở lương hải hà xóa tội con đã phạm

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,

tội tỗi con xin Ngài thanh tẩy”[Tv 51,3-4]

Và -

Chỉ có Chúa mới có thể làm cho hồn trí con trong như pha lê thanh sạch như tuyết trắng và môi miệng con ca rao chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Vâng -

Lạy Chúa, Sau cảnh lưu đày trên mặt đất này, con hy vọng được Lòng Thương Xót Chúa cho con được hưởng Chúa trên quê trời, nhưng con không giám nói đến công lao của con để lên trời, con chỉ xin hết lòng ăn năn thống hối và nhận được ơn tha thứ của Chúa. Khi kết thúc cuôc đời, con sẽ ra trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng. Bởi vì - Lạy Chúa, xin Ngài đừng đếm các tội lỗi con, cũng đừng liệt kê các việc con làm. Tất cả những việc con làm gọi là công chính, cũng chỉ là những tỳ vết trước mặt Ngài. Vậy, với tâm tình hết lòng ăn năn thống hối, con muốn mặc lấy sự công chính của Ngài và nhận được từ Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ngài, ơn được hưởng chính bản thân Ngài. Amen.

Vũ Công Chính

Mùa Chay 2017

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch