chasachCáo Phó: Trong niềm tin yêu vào Đức Kitô phục sinh, Giáo phận Nha Trang trân trọng kính báo, Đức Ông Phê-rô Nguyễn Quang Sách đã được về cùng Chúa, lúc 7g00, thứ Hai ngày 6 tháng 3 năm 2017, tại Tòa Giám Mục Nha Trang,

Hưởng thọ 94 tuổi, 64 năm Linh mục

Thánh lễ an táng vào lúc 9g00 sáng thứ Năm, ngày 9 tháng 3 năm 2017

Tại  Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang

Do Đức TGM Phaolô Bùi Văn  Đọc, chủ tế

An nghỉ tại nghĩa trang Linh Mục Giáo phận

Chương trình kính viếng:

THỨ HAI, NGÀY 6/3/2017

10g: Nhập liệm và phát tang

15g: Giáo hạt Diên Khánh đảm trách thánh lễ

17g00: Cựu chủng sinh tiểu chủng viện Sao Biển đảm trách thánh lễ

THỨ BA, NGÀY 7/3/2017

9g: Thánh lễ: giáo hạt Cam Lâm, Cam Ranh

10g30: Thánh lễ: Giáo xứ Cây Vông phụ trách

15g: Thánh lễ: giáo hạt Nha Trang

THỨ TƯ, NGÀY 8/3/2017

9g: Thánh lễ: giáo hạt Vạn Ninh và Ninh Sơn

15g: Thánh lễ: giáo hạt Phan Rang, Ninh Phước và Ninh Hải

17g00: Thánh lễ: cựu chủng sinh tiểu chủng viện Sao Biển

THỨ NĂM, NGÀY 9/3/2017

5g: Thánh lễ: tại Tòa Giám Mục, sau thánh lễ nghi thức nhập quan và di quan lên nhà thờ Chánh Tòa

9g: Thánh lễ an táng tại nhà thờ Chánh Tòa do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Saigon chủ tế; an nghỉ tại Nghĩa Trang Linh mục Giáo phận

Tiểu sử Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách

-         Sinh tại Diên Sơn – Diên Khánh – Khánh Hòa ngày 3/9/1923

-         Thuộc Giáo xứ Cây Vong, Giáo hạt Diên Khánh, Giáo phận Nha Trang

-         Tu học tại tiểu chủng viện Làng Sông –Qui Nhơn: 1934 – 1942

-         Tu học triết học và thần học tại Đại Chủng Viện Qui Nhơn: 1942 – 1950

-        Thụ phong Linh mục tại nhà thờ Hà Dừa ngày 3/8/1953 do Đức giám mục Marcel Piquet,

Giám mục đại diện Tông  Tòa Qui Nhơn.

Đã thi hành các nhiệm vụ:

·        Phó xứ nhà thờ Đà Nẵng: 8/1953 – 9/ 1953

·        Phó xứ nhà thờ Hộ Diêm: 9/1953 – 1955

·        Chánh xứ giáo xứ La Nang – Quảng Nam: 1955 – 1956

·        Chánh xứ giáo xứ An Sơn – Quảng Nam: 1956 – 1957

·        Giáo sư tại Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang: 1957 – 1964

·        Chánh xứ giáo xứ Ninh Hòa và Gò Muồng: 1964 - 1967

·        Giám đốc Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang: 1967 – 1972

·        Chánh xứ giáo xứ Gò Muồng: 1972

·        Chánh xứ giáo xứ Hà Dừa: 1973 – 1979

·        Chánh xứ giáo xứ Chánh Tòa – Nha Trang: 1979 – 2001

Hạt trưởng Nha Trang và Tổng đại diện Giáo phận Nha Trang: 1979 – 2001

·        Được Tòa Thánh ban tước Đức Ông ( Monseigneur ) ngày 22/09/2001

·        Hưu dưỡng tại Nhà Nghỉ Dưỡng Giáo Phận: 2001 - 2017

An nghỉ trong Chúa lúc 7g00, ngày 6/3/2017, tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Gp Nha Trang

Nguồn: giaophannhatrang.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh lễ tang được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn hình: giaophannhatrang.org

Lm_dan_trong_NT Lm_Trong_NT

1_1 Lm_doc_kinh_LC

DCNTlaamphepqt Quant_rakhoi_Nt

_cay8209 _cay8224

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch