Năm A

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
121 CN Lễ Chúa chịu Phép Rửa, A: Nhiệm vụ người tôi trung Thiên Chúa 2011-01-06 Lm Jude Siciliano, OP / Lm Trọng Yên, OP 2205
122 Lễ Đức Maria Mẹ TC, A: Mẹ Thiên Chúa và Mẹ người tín hữu 2010-12-30 Dongcong.net 1783
123 Lễ T. Gia, A: Noi gương Thánh Gia 2010-12-23 Lm Nguyễn Hữu Duyên 1854
124 CN 4 MV, A: Em-ma-nu-en: Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta 2010-12-16 Lm Nguyễn Hưng Lợi, DCCT 1878
125 CN 3 MV, A: Hãy để việc ta làm minh chứng về ta 2010-12-09 Lm Inhaxiô Trần NGà 1743
126 CN 2 MV, A: Hãy sám hối ăn năn 2010-12-02 Lm Trần Minh Đức 1820
127 CN 1 MV, A: Nếu chủ nhà biết 2010-11-25 Lm Nguyễn Văn Ty, SDB 1760

Page 7 of 7