Năm A

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
121 CN 9 TN, A: Xây Nhà trên Đá 2011-03-02 Lm Nguyễn Hữu An 1922
122 CN 8 TN, A: Thiên Chúa quan phòng 2011-02-24 Lm Nguyễn Hưng Lợi 2492
123 CN 7 TN, A: Sống bằng yêu thương 2011-02-17 Lm Carôlô 1938
124 CN 6 TN, A: Kiện toàn lề luật. 2011-02-10 Lm ViKiNi 1850
125 CN 5 TN, A: Là ánh sáng của Đức Kitô trong một thế giới đen tối 2011-02-04 Lm Jude Siciliano, OP 2251
126 CN 4 TN, A: Tám mối phúc - Đường dẫn đến tự do 2011-01-27 Lm Phêrô Trần Minh Đức 1788
127 CN 3 TN, A: Nước Trời đang đến 2011-01-20 Lm Nguyễn Văn Nghĩa 2078
128 CN 2 TN, A: Lời Chứng Về Con Chiên Thiên Chúa 2011-01-12 Lm Nguyễn Cao Luật, OP 1909
129 CN Lễ Chúa chịu Phép Rửa, A: Nhiệm vụ người tôi trung Thiên Chúa 2011-01-06 Lm Jude Siciliano, OP / Lm Trọng Yên, OP 2268
130 Lễ Đức Maria Mẹ TC, A: Mẹ Thiên Chúa và Mẹ người tín hữu 2010-12-30 Dongcong.net 1858
131 Lễ T. Gia, A: Noi gương Thánh Gia 2010-12-23 Lm Nguyễn Hữu Duyên 1927
132 CN 4 MV, A: Em-ma-nu-en: Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta 2010-12-16 Lm Nguyễn Hưng Lợi, DCCT 1965
133 CN 3 MV, A: Hãy để việc ta làm minh chứng về ta 2010-12-09 Lm Inhaxiô Trần NGà 1793
134 CN 2 MV, A: Hãy sám hối ăn năn 2010-12-02 Lm Trần Minh Đức 1874
135 CN 1 MV, A: Nếu chủ nhà biết 2010-11-25 Lm Nguyễn Văn Ty, SDB 1824

Page 7 of 7