Bài Viết Của Tác Giả Trang Chủ

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
11 Phóng sự về Đại Hội Gia Đình Thế Giới tại Philadelphia USA 2015 2015-10-01 Gia Nhân / MV.VB 1512
12 Nghe, thấy và ghi nhận về Đại Hội Cursillo toàn quốc Mĩ tại PHiladelphia 2015 2015-07-31 Gia Nhân / MV.VB 5834
13 Tại sao cần làm di chúc và làm di chúc thế nào 2015-07-03 Lm Trần Bình Trọng 14759
14 Mười tám đề tài diễn giảng ngày lễ cưới - Phần 3 2015-02-24 Lm Trần Bình Trọng 9114
15 Tại sao Giáo họ Đồng Nhân, Gp Phát Diệm cần tái thiết nhà thờ để khánh thành? 2014-12-07 Kim Bình / MV.VB 1662
16 Mười tám đề tài diễn giảng ngày lễ cưới – Phần 2 2014-11-23 Lm Trần Bình Trọng 7749
17 Mười tám đề tài diễn giảng ngày lễ cưới – Phần 1 2014-07-14 Lm Trần Bình Trọng 9571
18 Tham dự và ghi nhận khoá hậu Cursillo (CdC) tại Maryland Tháng 3/2014 2014-04-06 Gia Nhân / MV.VB 4407
19 Những việc sửa soạn bên ngoài cho ngày lễ cưới [1]. 2014-01-20 Lm Trần Bình Trọng 6137
20 Đại Hội Ngộ Cursillo Miền 2 Tháng 10/2013: Những gì đã nghe và thấy và nhận xét? 2013-10-31 Gia Nhân / MVVB 4073

Page 2 of 5