Chile: Đức Thánh Cha thăm các nữ tù nhân, 16.01.2018: Đừng đánh mất hy vọng

Chile: Đức Thánh Cha thăm các nữ tù nhân, 16.01.2018: Đừng đánh mất hy vọng. Chile: Đức Thánh Cha thăm các nữ tù nhân, 16.01.2018: Đừng đánh mất hy vọng. Chile: Đức Thánh Cha thăm các nữ tù nhân, 16.01.2018: Đừng đánh mất hy vọng. 

Xem thêm: Chile: Đức Thánh Cha thăm các nữ tù nhân, 16.01.2018: Đừng đánh mất hy vọng

Write comment (0 Comments)

Chống lại nạn thực dân kinh tế, ý thức hệ và gian tham hối lộ

Như quý vị đã biết ĐTC mới công du hai nước Chile và Perù về chiều thứ hai vừa qua, vì thế trong buổi tiếp kiên chung hơn 15.000 tín hữu  và du khách hành hương sáng thứ tư 24-1 ngài đã chia sẻ với mọi người những gì đã sống khi viếng thăm hai quốc gia này.

Xem thêm: Chống lại nạn thực dân kinh tế, ý thức hệ và gian tham hối lộ

Write comment (0 Comments)

Chúa Giêsu giáng sinh đem niềm hy vọng vào lòng thế giới

Jerusalemby_Night_2007Với việc nhập thể của Con Thiên Chúa niềm hy vọng đã bước vào trong thế giới. Qua tiếng “xin vâng” Đức Maria đã mở cửa thế giới cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy chuẩn bị lễ Giáng Sinh của Chúa.

Xem thêm: Chúa Giêsu giáng sinh đem niềm hy vọng vào lòng thế giới

Write comment (0 Comments)

Chủ chăn không được độc đoán nhưng phải khiêm tốn và biết lắng nghe

1_0_835999Ý thức chức thừa tác là một ơn Chúa ban chứ không phải vì mình thông minh, tài giỏi, tốt lành hơn người khác, giúp các Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế biết sống khiêm tốn, cảm thông, thương xót, biết lắng nghe và học hỏi từ người khác,

Xem thêm: Chủ chăn không được độc đoán nhưng phải khiêm tốn và biết lắng nghe

Write comment (0 Comments)

Chúa Kitô không loại bỏ các nền văn hóa nhưng đưa tới chỗ thành toàn

Trong lịch sử đức tin tại Đại Hàn người ta thấy Chúa Kitô không hủy bỏ các nền văn hóa, không xóa bỏ con đường của các dân tộc, qua các thế kỷ và các kỷ nguyên tìm kiếm sự thật và thực thi tình yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.

Xem thêm: Chúa Kitô không loại bỏ các nền văn hóa nhưng đưa tới chỗ thành toàn

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch