Công bố niêm giám 2015 của Tòa Thánh

RV5730_ArticoloVATICAN. Sáng ngày 16-4-2015, Niên giám mới của Tòa Thánh, 2015, đã được đệ trình ĐTC. Hiện diện trong buổi đệ trình có các chức sắc thuộc Văn phòng thống kê trung ương của Tòa Thánh,

Xem thêm: Công bố niêm giám 2015 của Tòa Thánh

Write comment (0 Comments)

Công bố qui luật mới về quản trị tài sản án phong thánh

Hao_quangVATICAN. Hôm 10-3-2016, qui luật mới về việc Quản trị tài sản liên quan đến các án phong chân phước và hiển thánh đã được Tòa Thánh công bố.

Xem thêm: Công bố qui luật mới về quản trị tài sản án phong thánh

Write comment (0 Comments)

Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hoà Bình Thế giới 2012

Logo_Hoa_BinhVATICAN. Sáng ngày 16-12-2011, ĐHY Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu Sứ điệp của ĐTC nhân ngày Hòa bình thế giới lần thứ 45 sẽ được cử hành vào ngày 1-1-2012 về chủ đề: ”Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình”.

Xem thêm: Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hoà Bình Thế giới 2012

Write comment (0 Comments)

Công bố Sứ Điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới 2010

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVIVATICAN - ĐTC Biển Đức 16 tố giác cuộc khủng hoảng môi sinh hiện nay trên thế giới và mời gọi các tín hữu cùng những người thiện chí đối phó với thách đố to lớn này.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong Sứ điệp nhân Ngày Hòa Bình thế giới lần thứ 43 sẽ được cử hành vào Tết Dương Lịch 1-1-2010 tới đây với chủ đề ”Nếu bạn muốn vun trồng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên”.

Xem thêm: Công bố Sứ Điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới 2010

Write comment (0 Comments)

Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 30

1_0_846754VATICAN. Hôm 17-2-2015, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 30 sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào chúa nhật Lễ Lá 29-3-2015 với chủ đề ”Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).

Xem thêm: Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 30

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago