Con số người Hồi Giáo quay về với Chúa Giêsu Kitô chưa bao giờ cao như vậy!

1457537576.nvRất nhiều người hồi giáo đã trở lại một cách huyền ẩn và lạ lùng, trong một giấc mơ hay trong một thị kiến, họ gặp Chúa Giêsu. Khi đọc kinh Coran, đôi khi họ cảm thấy mình bị lạc hướng, lúc đó họ tìm thấy sự cứu rỗi khi đọc Tân Ước, họ khám phá sứ điệp thật của Chúa Giêsu.

Xem thêm: Con số người Hồi Giáo quay về với Chúa Giêsu Kitô chưa bao giờ cao như vậy!

Write comment (0 Comments)

Công bố Huấn thị Áp Dụng Tự Sắc về Lễ Nghi Thức cũ Vatican

images_copyHôm 13-5, Ủy ban Tòa Thánh ”Ecclesia Dei” Giáo Hội của Thiên Chúa, đã công bố huấn thị ”Universae Ecclesiae”, Giáo Hội Hoàn Vũ, giúp giải thích và áp dụng đúng đắn Tự Sắc ”Summorum Pontificum”, Các Vị Giáo Hoàng, do Đức Thánh Cha Biển Đức XVI công bố cách đây 4 năm về việc cử hành thánh lễ theo sách lễ do Đức Gioan XXIII ban hành năm 1962.

Huấn thị được công bố bằng 7 thứ tiếng là latinh, Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, và Bồ đào nha, có kèm theo phần chú thích, nhắm khuyến khích các Giám Mục trên thế giới tiến hành việc áp dụng đúng đắn Tự Sắc của Đức Thánh Cha, tạo điều kiện dễ dàng cho việc cử hành thánh lễ 'theo thể thức ngoại thường'. Văn kiện này mang chữ ký ngày 30-4 năm nay của Đức Hồng Y William Levada, Chủ tịch Ủy ban ”Giáo Hội của Thiên Chúa”, cũng là Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, và vị Tổng thư ký của Ủy ban là Đức ông Guido Pozzo.

Huấn thị được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 8-4 trước đó và đã được gửi tới tất cả các Hội Đồng Giám Mục trong những tuần lễ trước đây. Huấn thị gồm có 35 đoạn với ngôn ngữ đơn sơ dễ hiểu.

Xem thêm: Công bố Huấn thị Áp Dụng Tự Sắc về Lễ Nghi Thức cũ Vatican

Write comment (0 Comments)

Công bố niêm giám 2015 của Tòa Thánh

RV5730_ArticoloVATICAN. Sáng ngày 16-4-2015, Niên giám mới của Tòa Thánh, 2015, đã được đệ trình ĐTC. Hiện diện trong buổi đệ trình có các chức sắc thuộc Văn phòng thống kê trung ương của Tòa Thánh,

Xem thêm: Công bố niêm giám 2015 của Tòa Thánh

Write comment (0 Comments)

Công bố kết toán chi thu 2012 của Tòa Thánh

EUROS-1VATICAN. Trong năm 2012, ngân sách của Tòa Thánh dư được hơn 2 triệu Euro và ngân sách Quốc Gia thành Vatican dư được 23 triệu Euro. Con số trên đây được Hội đồng Hồng Y đặc trách nghiên cứu các vấn đề tổ chức và kinh tế của Tòa Thánh, công bố hôm 4-7-2013, sau 2 ngày nhóm họp, mùng 2 và 3-7, dưới quyền chủ tọa của ĐHY Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và với sự tham dự của 15 HY thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới và các chức sắc liên hệ của Tòa Thánh.

Xem thêm: Công bố kết toán chi thu 2012 của Tòa Thánh

Write comment (0 Comments)

Công bố qui luật mới về quản trị tài sản án phong thánh

Hao_quangVATICAN. Hôm 10-3-2016, qui luật mới về việc Quản trị tài sản liên quan đến các án phong chân phước và hiển thánh đã được Tòa Thánh công bố.

Xem thêm: Công bố qui luật mới về quản trị tài sản án phong thánh

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch