Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Các Giám Mục Hoa Kỳ khẩn thiết kêu gọi giáo dân liên lạc với các đại diện dân cử gấp 15 Tháng 1 2010 Trần Mạnh Trác 1858
Lời khuyên năm mới từ Vatican: Chớ tin chuyện viễn vông, đừng hút thuốt và cột dây an toàn khi lái xe 09 Tháng 1 2010 Trần Mạnh Trác 2220
Công Giáo Mã Lai được quyền dùng từ Allah để chỉ Chúa 04 Tháng 1 2010 Nguyễn Long Thao 1796
2009: Một năm bận rộn của Đức giáo hoàng 21 Tháng 12 2009 Phụng Nghi 2058
Công bố Sứ Điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới 2010 18 Tháng 12 2009 LM Trần Đức Anh, OP 2332
Chanthaburi, Thái Lan mừng 300 năm ngày lập giáo phận đầu tiên 08 Tháng 12 2009 Thanh Trúc / RFA 2588
ĐGH: Thế giới cần vẻ đẹp và Nghệ thuật có thể là một linh đạo 27 Tháng 11 2009 Phụng Nghi 1877
Công bố Tông Hiến về việc đón nhận các nhóm tín hữu Anh Giáo vào Công Giáo 10 Tháng 11 2009 G. Trần Đức Anh OP 1788
Thống Kê Giáo Hội Công Giáo 17 Tháng 10 2009 Nguyễn Thế Bài dịch 2002
Những hoang mang tiếp theo việc Obama tuyên bố ủng hộ “hôn nhân đồng tính” 30 Tháng 11 1999 Đặng Minh An 2240

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch