Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Thống Kê Giáo Hội Công Giáo 17 Tháng 10 2009 Nguyễn Thế Bài dịch 1934
Những hoang mang tiếp theo việc Obama tuyên bố ủng hộ “hôn nhân đồng tính” 30 Tháng 11 1999 Đặng Minh An 2148
Vài con số thống kê về tình hình ơn gọi tại Âu Mỹ 30 Tháng 11 1999 G. Trần Đức Anh 3123
Tòa Thánh công bố các quy tắc để xác minh các cuộc hiện ra của Đức Mẹ 30 Tháng 11 1999 Minh Đức 1477

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch