Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Một linh mục Việt Nam được bổ nhiệm làm giám mục tại Canada 02 Tháng 6 2016 Minh Đức 1426
Caritas VN kêu gọi giúp đỡ đồng bào nạn nhân thảm hoạ ô nhiễm môi trường biển Miền Trung 01 Tháng 6 2016 Caritas Viet Nam 1840
Thư Chung của Gm Nguyễn Thái Hợp về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung. 19 Tháng 5 2016 Gm Nguyễn Thái Hợp 1102
Giải thích Thông báo 30-4-2016 của Tổng GM Bùi Văn Đọc, Chủ tịch HĐGMVN. 18 Tháng 5 2016 Lm Nguyễn Anh Tuấn 1249
Thư mời về dự Đại Hội Đức Mẹ La Vang tại Thủ Đô Hoa Kì 13 Tháng 5 2016 Đ.Ô. Trịnh Minh Trí 1180
Giáo phận Xuân Lộc có Đức Tân Giám mục Chính Tòa 07 Tháng 5 2016 Ban TT / GP Xuân Lộc 979
Đức Cha Nguyễn Văn Long, tân Giám Mục chính tòa Parramatta 04 Tháng 5 2016 G. Trần Đức Anh OP 1131
Thông cáo về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung 29 Tháng 4 2016 Ban Công Lý & Hoà Bình 2058
Ðôi Nét Lịch Sử Việc Thành Lập Hội Thừa Sai Việt Nam 21 Tháng 4 2016 Phêrô Nguyễn Quang Ngọc 1472
Thánh Lễ Nhậm Chức Giám Mục GP Đà Nẵng Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân 14 Tháng 4 2016 Ban MVTT Đà Nẵng 1581

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch