Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Thánh lễ Truyền chức Giám mục cho cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng 03 Tháng 8 2016 Ban Media/MVTTSài Gòn 1359
Bạn Trẻ và Đức Tin 28 Tháng 7 2016 Gm Giuse Vũ Văn Thiên 1220
Bản Tổng kết Khoá Thường huấn các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam (3-16/7/2016) 19 Tháng 7 2016 Ban Thư Ký Khóa Thường Huấn 2016 1105
Caritas Việt Nam: xây dựng 25 nhà vệ sinh tự hoại tại Giáo xứ Ba Châu – Giáo phận Vĩnh Long 28 Tháng 6 2016 Caritas Việt Nam 1510
Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tân GM Phụ Tá Sàigòn 25 Tháng 6 2016 G. Trần Đức Anh OP 1638
Một linh mục Việt Nam được bổ nhiệm làm giám mục tại Canada 02 Tháng 6 2016 Minh Đức 1481
Caritas VN kêu gọi giúp đỡ đồng bào nạn nhân thảm hoạ ô nhiễm môi trường biển Miền Trung 01 Tháng 6 2016 Caritas Viet Nam 1894
Thư Chung của Gm Nguyễn Thái Hợp về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung. 19 Tháng 5 2016 Gm Nguyễn Thái Hợp 1157
Giải thích Thông báo 30-4-2016 của Tổng GM Bùi Văn Đọc, Chủ tịch HĐGMVN. 18 Tháng 5 2016 Lm Nguyễn Anh Tuấn 1307
Thư mời về dự Đại Hội Đức Mẹ La Vang tại Thủ Đô Hoa Kì 13 Tháng 5 2016 Đ.Ô. Trịnh Minh Trí 1228

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch