Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
42 năm sau ngày 30.4.1975 qua cái nhìn của người trẻ 26 Tháng 4 2017 Viết bởi Cát Linh Lượt xem: 318
Sau 42 năm 24 Tháng 4 2017 Viết bởi Nguyễn Thị Thêm Lượt xem: 230
Những tên Giu-Đa thời điểm 30-4-1975 20 Tháng 4 2017 Viết bởi Trần Vinh Lượt xem: 245
Con cá, người dân và lá cờ 19 Tháng 4 2017 Viết bởi Phạm Trần Lượt xem: 165
Khuynh hướng tự tử tại Nhật Bản 12 Tháng 4 2017 Viết bởi Mai Anh Lượt xem: 199
Biển đã chết và người dân hấp hối 08 Tháng 4 2017 Viết bởi Phạm Trần Lượt xem: 214
Việt Nam bị nêu trong danh sách 'gian lận thương mại' của Trump 06 Tháng 4 2017 Viết bởi BBC Tiếng Việt Lượt xem: 173
Người Việt thích hàng Nhật, dùng hàng Trung Quốc 04 Tháng 4 2017 Viết bởi VOA Tiếng Việt Lượt xem: 186
Vụ Formosa: Hơn 61.000 chữ ký ra thỉnh nguyện thư kêu cứu quốc tế 29 Tháng 3 2017 Viết bởi VOA Tiếng Việt Lượt xem: 222
Cuộc sống người Việt ở Campuchia 22 Tháng 3 2017 Viết bởi Thanh Trúc Lượt xem: 208

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch