Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Những việc sửa soạn bên ngoài cho ngày lễ cưới [1]. 24 Tháng 1 2014 Viết bởi Super User Lượt xem: 6473
Đại Hội Ngộ Cursillo Miền 2 Tháng 10/2013: Những gì đã nghe và thấy và nhận xét? 05 Tháng 11 2013 Viết bởi Gia Nhân / MVVB Lượt xem: 4408
Tìm hiểu và sửa soạn tâm tư tưởng để bước vào đời sống hôn nhân [1] 25 Tháng 9 2013 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 4754
Nghe và thấy và nhận xét về Đại Hội Ngộ Cursillo Toàn Quốc Mĩ 2013 22 Tháng 8 2013 Viết bởi Gia Nhân / MVVB Lượt xem: 60575
Hiểu và áp dụng việc Hội nhập Văn hoá vào Đạo giáo 22 Tháng 5 2013 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 3049
Khi giáo xứ triều / giáo xứ dòng toạ lạc gần bên nhau 18 Tháng 2 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 6360
Chiêm ngắm vẻ đẹp mùa lá thu 02 Tháng 11 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 4864
Khi Hội đoàn / Phong trào trở thành con dao hai lưỡi trong giáo xứ 12 Tháng 9 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 6601
Nhận định về buổi cầu nguyện Thánh Linh xin ơn chữa lành với hiện tượng ‘té ngã’ 18 Tháng 4 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 14181
Giữ Đạo tại tâm / khép kín hay Đạo hình thức / cảm giác? 19 Tháng 11 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 7357

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch