Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
81 Thánh Lễ truyền chức linh mục và phó tế Dòng Phanxicô 2013-12-13 Dòng Phanxicô Việt Nam 1539
82 Thánh lễ Phong chức Linh mục tại TGP / TPHCM 2013-11-27 Văn Phượng / CLB Media 1420
83 Thánh Lễ truyền chức linh mục tại Đan Viện Thánh mẫu Khiết tâm Phước Lý 2013-10-24 Ban Truyền Thông Hạt Phước Lý 1409
84 Chúc mừng ngày lãnh nhận các Bí tích Khai tâm và Bí tích Hôn phối 2013-09-25 Mục Vụ Văn Bút 6384
85 Lễ tấn phong Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa: Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long 2013-09-07 Ban TT GP Hưng Hoá 1311
86 Đại lễ Tấn phong Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh Phêrô Nguyễn Văn Viên 2013-09-06 Antôn Trần Dũng 1352
87 Dòng Tên Việt Nam : Thánh Lễ phong chức Phó tế & Linh mục 22/08/2013 2013-08-23 Chỉnh Trần, S.J 1573
88 Thánh lễ trao tác vụ linh mục cho 10 tu sĩ Đa Minh ngày 05-08/2013. 2013-08-07 Ban TT Tỉnh Dòng 1491
89 Lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Phát Diệm 2013-07-24 Hoàng Nguyên 1419
90 Thánh lễ phong chức Linh mục và Phó tế Dòng Chúa Cứu Thế 2013-07-03 PV.VRNs 2123
91 Lễ & Tiệc mừng Kim khánh và thượng thọ bát tuần Lm Nguyễn Trường Cửu. 2013-06-26 Gia Nhân 2615
92 Ghi nhanh : Đại Lễ bế mạc năm thánh kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận và phong chức linh mục 2013-06-19 Vũ Luyến 1292
93 Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục tại GP Phú Cường 2013-06-13 Tôma Đỗ Lộc Sơn 1348
94 TGP TPHCM: Thánh lễ Truyền chức Linh mục 1.6.2013 2013-06-05 Văn Phượng & Văn Chức 1326
95 Hình ảnh Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại TGM. Xuân Lộc 2013-06-02 Gp Xuân Lộc Online 1828
96 Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục cho 5 Phó Tế thuộc Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời tại Illinois 2013-05-29 Vũ Tá 1410
97 Chúc mừng lớp tân Linh mục Việt Nam tại Hoa Kì 2013 2013-05-22 Đ.Ô. Trịng Minh Trí 1562
98 Chúc Mừng Cha FX Đinh Trọng Tự 45 năm Linh mục 2013-05-15 Nguồn: Gp Cần Thơ Online 1327
99 Thánh Lễ Tạ Ơn mừng Kim Khánh Thành Lập Giáo Phận Đà Nẵng 1963-2013 2013-05-08 Ban TT GP Đà Nẵng 1558
100 Mừng Kim khánh thành lập Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc 2013-05-02 BVH / MTG Xuân Lộc 1853

Page 5 of 11