Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
81 Thánh Lễ truyền chức linh mục tại Đan Viện Thánh mẫu Khiết tâm Phước Lý 2013-10-24 Ban Truyền Thông Hạt Phước Lý 1378
82 Chúc mừng ngày lãnh nhận các Bí tích Khai tâm và Bí tích Hôn phối 2013-09-25 Mục Vụ Văn Bút 6332
83 Lễ tấn phong Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa: Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long 2013-09-07 Ban TT GP Hưng Hoá 1290
84 Đại lễ Tấn phong Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh Phêrô Nguyễn Văn Viên 2013-09-06 Antôn Trần Dũng 1320
85 Dòng Tên Việt Nam : Thánh Lễ phong chức Phó tế & Linh mục 22/08/2013 2013-08-23 Chỉnh Trần, S.J 1552
86 Thánh lễ trao tác vụ linh mục cho 10 tu sĩ Đa Minh ngày 05-08/2013. 2013-08-07 Ban TT Tỉnh Dòng 1465
87 Lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Phát Diệm 2013-07-24 Hoàng Nguyên 1394
88 Thánh lễ phong chức Linh mục và Phó tế Dòng Chúa Cứu Thế 2013-07-03 PV.VRNs 2086
89 Lễ & Tiệc mừng Kim khánh và thượng thọ bát tuần Lm Nguyễn Trường Cửu. 2013-06-26 Gia Nhân 2573
90 Ghi nhanh : Đại Lễ bế mạc năm thánh kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận và phong chức linh mục 2013-06-19 Vũ Luyến 1265
91 Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục tại GP Phú Cường 2013-06-13 Tôma Đỗ Lộc Sơn 1325
92 TGP TPHCM: Thánh lễ Truyền chức Linh mục 1.6.2013 2013-06-05 Văn Phượng & Văn Chức 1305
93 Hình ảnh Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại TGM. Xuân Lộc 2013-06-02 Gp Xuân Lộc Online 1802
94 Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục cho 5 Phó Tế thuộc Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời tại Illinois 2013-05-29 Vũ Tá 1391
95 Chúc mừng lớp tân Linh mục Việt Nam tại Hoa Kì 2013 2013-05-22 Đ.Ô. Trịng Minh Trí 1540
96 Chúc Mừng Cha FX Đinh Trọng Tự 45 năm Linh mục 2013-05-15 Nguồn: Gp Cần Thơ Online 1310
97 Thánh Lễ Tạ Ơn mừng Kim Khánh Thành Lập Giáo Phận Đà Nẵng 1963-2013 2013-05-08 Ban TT GP Đà Nẵng 1535
98 Mừng Kim khánh thành lập Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc 2013-05-02 BVH / MTG Xuân Lộc 1832
99 Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục Gp Phan Thiết 25/04/2013 2013-04-26 Hồng Hương 1388
100 Phong chức 7 tân Linh Mục tại nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột 2013-04-17 Anh Thư - VHTT/BMT 1418

Page 5 of 11