Sách

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Mỹ Tho, 21.04.2017

Niềm vui Phục Sinh còn đọng lại đó, Thiên Chúa lại ban cho Gáo phận Mỹ Tho thêm một niềm vui mới, niềm vui Giáo phận đã có thêm những thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo.

Xem thêm: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Mỹ Tho, 21.04.2017

Write comment (0 Comments)

Thánh lễ truyền chức linh mục tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang

img_0101Vào lúc 5h00 sáng ngày 18.03.2017, Đại Chủng Viện Sao Biển hân hoan chào đón quý Linh mục, Tu sĩ và đông đảo quý khách xa gần về tham dự thánh lễ Truyền Chức Linh Mục cho 20 thầy Phó Tế thuộc Gp. Nha Trang, do Đức Giám Mục Giáo Phận Nha Trang chủ tế.

Xem thêm: Thánh lễ truyền chức linh mục tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang

Write comment (0 Comments)

Thánh lễ phong chức linh mục tại nhà thờ Chính toà Qui nhơn (04.01.2017)

le_pc_Lm_Gp_Qui_Nhon_4.1.17_31Sáng 04.01.2017, lúc 5g00 tại nhà thờ Chính toà Qui nhơn, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho 9 thầy phó tế thuộc khoá X Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.

Xem thêm: Thánh lễ phong chức linh mục tại nhà thờ Chính toà Qui nhơn (04.01.2017)

Write comment (0 Comments)

Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam - Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục

5-GM20t20taWMF – “Nguyện cho các Thầy luôn trưởng thành trong ơn gọi, xác tín hơn nữa vào tình yêu của Đấng kêu gọi mình. Xin cho các Thầy giữ vững những ân phúc Chúa đã thương ban để biến cuộc đời của mình trở thành niềm vui, hy vọng để làm Vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.”

Xem thêm: Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam - Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago