Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Xuân Lộc 01 Tháng 6 2016 Viết bởi Ban TT GP Xuân Lộc Lượt xem: 1104
Chúc mừng lễ Kim Khánh Lm: Đ.Ô. P.V. Phương & Ngân Khánh Lm: Đ.Ô. T.M. Trí 22 Tháng 4 2016 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 1883
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục - Hội Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm 15 Tháng 4 2016 Viết bởi Tôma Đỗ Lộc Sơn Lượt xem: 2000
Mừng lễ tạ ơn 45 năm linh mục của Cha Trần Công Nghị 09 Tháng 4 2016 Viết bởi Mục vụ văn bút Lượt xem: 1982
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế Tại Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội 02 Tháng 4 2016 Viết bởi Giuse Trần Ngọc Huấn Lượt xem: 1123
Thánh lễ truyền chức linh mục tại Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam 03 Tháng 2 2016 Viết bởi Học Viện Ngôi Lời Lượt xem: 2662
Giáo phận Bà Rịa: Thánh lễ Tấn phong Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn 21 Tháng 1 2016 Viết bởi Ban TT Gp Bà Rịa Lượt xem: 2416
Giáo phận Thái Bình: Niềm vui tạ ơn của ngày đầu Năm Mới 2016 02 Tháng 1 2016 Viết bởi Kiểm Chín Lượt xem: 1869
Ngày hồng phúc của “chàng dân chài” Phêrô Thạnh Phú, Bến Tre 11 Tháng 12 2015 Viết bởi Người La Mã Lượt xem: 2342
Lễ tấn phong Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị 06 Tháng 12 2015 Viết bởi WHĐ Lượt xem: 2478

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch