Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
121 Lm Phan Văn Điển mới nằm xuống theo tiếng gọi từ Trời tại Nam Định 2015-02-18 Lm. Giuse Phạm Quốc Điêm 854
122 Lm Đào Văn Thiềng mới đáp lại tiếng Thiên Thần gõ cửa nhà linh hồn tại Thái Bình 2015-02-16 VP Toà GM Thái Bình 932
123 Lm Nguyễn Xuân Hóa đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Nghệ An 2015-02-11 VP Toà GGM Vinh 1465
124 Lm Trương Xuân Thanh mới tạ thế tại Chợ Đũi, Sài Gòn 2015-02-11 VPGP Đà Nẵng 1464
125 Lm Đào Trọng Thanh đã đi vào thế giới vô hình tại Trà Vinh 2015-02-10 Đan Viện Phước Vinh 944
126 Lm Mai Đào Hiền mới nằm xuống vĩnh biệt trần gian tại Sydney, Úc Đại Lợi 2015-02-08 Tang Gia 9353
127 Lm Bùi Ngọc Hoàng mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Văn Hải, Ninh Bình 2015-02-03 Toà Gm Phát Diệm 1090
128 Lm Nguyễn Trung Hưng đã nhắm mắt lìa đời tại Gia Kiệm, Đồng Nai, VN 2015-01-30 VP Toà GM Xuân Lộc 1627
129 Lm Vũ Ngọc Thân mới ra đi vĩnh biệt trần gia tại Baton Rouge, Louisiana, USA 2015-01-29 Mục Vụ VăN Bút 9506
130 Lm Khuất Duy Linh, S.J. mới nhắm mắt lìa đời tại Việt Nam 2015-01-27 Dòng Tên VN 1027
131 Lm Đoàn Kim Hiền mới nằm xuống giã từ trần gian tại Qui Nhơn 2015-01-22 Toà GM Qui Nhơn 1328
132 Lm Nguyễn Công Hoán mới ra đi vĩnh viễn tại Fresno, California 2015-01-21 Mục Vụ Văn Bút 1202
133 Đ.Ô. Lê Xuân Thượng mới ra đi đột ngột tạị Houston, Texas, USA 2015-01-16 Hội Đồng Mục Vụ 1939
134 Lm Trần Tấn Binh đã giã từ cõi thế tại Bình Dương 2015-01-07 Toà Gm PHú Cường 961
135 Lm Lê Ngọc Triêu đã ra đi vĩnh viễn tại An Giang. 2015-01-03 Mục Vụ Văn Bút 1189
136 Lm Đỗ Đức Phổ mới qua đời tại TP. HCM 2015-01-01 Lm Phêrô Nguyễn Đức Thắng 974
137 Lm Vũ Thanh Long mới ra đi đột ngột vĩnh viễn tại Thanh Hoá 2014-12-29 Gp Thanh Hoá 1245
138 Lm Dư Tác Thiện mới nằm xuống giã từ trần gian tại Chí Hoà 2014-12-26 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 3967
139 Lm Nguyễn Quý Hải mới ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết 2014-12-21 Lm Giuse Nguyễn Văn Soi 1088
140 Lm Nguyễn Minh Luân đã vĩnh biệt gian gian tại Đà Lạt 2014-12-15 Toà Gm Đà Lạt 1359

Page 7 of 20