LM Khổng Năng Bao mới hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

KN_Bao

Cáo phó: Gia đình linh mục gốc Phát Diệm và An Dưỡng Viện Phát Diệm Xóm Mới thông Báo: Cha Cố Giuse Không Năng Bao, Linh mục gốc Phát Diệm, nhập Qui Nhơn và Xuân Lộc

Xem thêm: LM Khổng Năng Bao mới hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Write comment (0 Comments)

Lm Khổng Quốc Hùng, C.S.J.B. đã ra đi vĩnh viễn tại New York

Khung_Hinh_Lm_3Linh Mục Ambrose Hùng Quốc Khổng, C.S.J.B. được Chúa gọi về lúc 8:00 giờ tối Chúa Nhật, ngày 27 tháng 4 năm 2014, tại Bệnh Viện Flushing, New York, Hưởng thọ 55 tuổi.

Xem thêm: Lm Khổng Quốc Hùng, C.S.J.B. đã ra đi vĩnh viễn tại New York

Write comment (0 Comments)

Lm Khuất Duy Linh, S.J. mới nhắm mắt lìa đời tại Việt Nam

Lm_KhuatDuyLinh_Với tâm tình hiệp thông phân ưu và nguyện cầu, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo phó, Chương trình Lễ An táng cho Cha Khuất Duy Linh do Dòng Tên VN sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp.

 

Xem thêm: Lm Khuất Duy Linh, S.J. mới nhắm mắt lìa đời tại Việt Nam

Write comment (0 Comments)

Lm Khổng Tiến Giác đã nhắm mắt lìa đời tại Gia Kiệm

KT_Giac-1Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Chúng con kính báo:  Cha cố Antôn Khổng Tiến Giác. Sinh ngày 07 tháng 11 năm 1925, tại Khiết Kỷ, Phát Diệm đã được Chúa gọi về lúc 20 giờ 30, thứ Sáu ngày 21 tháng 02 năm 2014.

Xem thêm: Lm Khổng Tiến Giác đã nhắm mắt lìa đời tại Gia Kiệm

Write comment (0 Comments)

Lm Lã Quang Hiệu mới qua đời tạI Chí Hoà

LQ_HieuMục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó về Cha Phêrô với hi vọng có thêm độc giả biết tin, nhất là những người quen biết Ngài đễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Pherô:

Xem thêm: Lm Lã Quang Hiệu mới qua đời tạI Chí Hoà

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago