Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
121 Lm Nguyễn Công Minh mới nhắm mắt lìa đời tại Techny, Illinois, USA 2014-11-19 Lm Võ Tá Đề 974
122 Lm Trần Thế Huy mới ra đi bất ngờ vĩnh viễn tại biển Vũng Tàu 2014-11-09 Toà GM Bà Rịa 1479
123 Lm Nguyễn Văn Vẻ mới vĩnh biệt trần gian tại Vĩnh Long 2014-11-06 Toà GM Vĩnh Long 831
124 Lm Bùi Xuân Lưỡng mới nghỉ giấc triền miên tại Los Angeles, California, USA 2014-10-24 Mục Vụ Văn Bút 1021
125 Lm Hoàng Văn Thiên mới ra đi giã từ trần gian tại Arlington, Virginia, USA 2014-10-18 Mục Vụ Văn Bút 3877
126 Lm Lê Minh Châu mới qua đời tại Sài Gòn 2014-09-21 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 1419
127 Lm Bùi Văn Huyên mới tạ thế tại Hà Tĩnh 2014-09-21 VP Toà GM Vinh 1204
128 Lm Vũ Hùng Tôn mới nằm xuống mà không ai đánh thức nổi tại Portland, Oregon, USA 2014-09-13 Tang Quyến 11166
129 Lm Dương Văn Mỹ mới ra đi mà không hẹn ngày về tại Gò Vấp 2014-09-04 Tang Gia-Quyến Thuộc 1162
130 Lm Nguyễn Văn Bình mới giã từ trần thế tại Hố Nai 2014-08-26 Gm Nguyễn Chu Trinh 980
131 Gm Nguyễn Thanh Hoan đã ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết 2014-08-18 Lm Giuse Nguyễn Văn Soi 1009
132 Lm Đoàn Quang Báu đã ra đi mà không hẹn ngày về tại MIssouri, USA 2014-08-02 Lm Phillip M. Đỗ Thanh Cao, CMC 1189
133 Lm Đặng Văn Quy đã ra đi vĩnh viễn tại Hố Nai 2014-07-31 Toà GM Hải Phòng 1100
134 Lm Đinh Cao Tùng đã ra đi tại TP HCM mà không hẹn ngày trở lại 2014-07-23 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 1402
135 Lm Lê Quang Diễn nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết 2014-07-23 Lm Giuse Nguyễn Văn Soi 1087
136 Lm Trần Hoà đã giã từ trần thế tại Bệnh Viện Long Khánh 2014-07-07 Lm Giuse Lê Vinh Hiển 1200
137 Lm Phạm Quang Hưng đã nằm xuống giã từ trần gian tại Thủ Đầu Một 2014-07-01 Lm Lê Văn Khâm 1041
138 Lm Trần Mình Hiển đã vĩnh biệt trần gian tại Chu Hải 2014-06-20 Hội Lm Xuân Bích 1437
139 Lm Nguyễn Công Phú mới nhắm mắt lìa đời tại Nha Trang 2014-06-18 Toà GM Nha Trang 1580
140 Lm Hoàng Bình Thuận đã ra đi vĩnh viễn 2014-06-18 Ts Ngô Sĩ Đình, OP 955

Page 7 of 19