Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
121 Lm Đào Trọng Thanh đã đi vào thế giới vô hình tại Trà Vinh 2015-02-10 Đan Viện Phước Vinh 921
122 Lm Mai Đào Hiền mới nằm xuống vĩnh biệt trần gian tại Sydney, Úc Đại Lợi 2015-02-08 Tang Gia 9223
123 Lm Bùi Ngọc Hoàng mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Văn Hải, Ninh Bình 2015-02-03 Toà Gm Phát Diệm 1057
124 Lm Nguyễn Trung Hưng đã nhắm mắt lìa đời tại Gia Kiệm, Đồng Nai, VN 2015-01-30 VP Toà GM Xuân Lộc 1584
125 Lm Vũ Ngọc Thân mới ra đi vĩnh biệt trần gia tại Baton Rouge, Louisiana, USA 2015-01-29 Mục Vụ VăN Bút 9385
126 Lm Khuất Duy Linh, S.J. mới nhắm mắt lìa đời tại Việt Nam 2015-01-27 Dòng Tên VN 1001
127 Lm Đoàn Kim Hiền mới nằm xuống giã từ trần gian tại Qui Nhơn 2015-01-22 Toà GM Qui Nhơn 1293
128 Lm Nguyễn Công Hoán mới ra đi vĩnh viễn tại Fresno, California 2015-01-21 Mục Vụ Văn Bút 1174
129 Đ.Ô. Lê Xuân Thượng mới ra đi đột ngột tạị Houston, Texas, USA 2015-01-16 Hội Đồng Mục Vụ 1894
130 Lm Trần Tấn Binh đã giã từ cõi thế tại Bình Dương 2015-01-07 Toà Gm PHú Cường 941
131 Lm Lê Ngọc Triêu đã ra đi vĩnh viễn tại An Giang. 2015-01-03 Mục Vụ Văn Bút 1157
132 Lm Đỗ Đức Phổ mới qua đời tại TP. HCM 2015-01-01 Lm Phêrô Nguyễn Đức Thắng 953
133 Lm Vũ Thanh Long mới ra đi đột ngột vĩnh viễn tại Thanh Hoá 2014-12-29 Gp Thanh Hoá 1205
134 Lm Dư Tác Thiện mới nằm xuống giã từ trần gian tại Chí Hoà 2014-12-26 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 3841
135 Lm Nguyễn Quý Hải mới ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết 2014-12-21 Lm Giuse Nguyễn Văn Soi 1059
136 Lm Nguyễn Minh Luân đã vĩnh biệt gian gian tại Đà Lạt 2014-12-15 Toà Gm Đà Lạt 1272
137 Lm Nguyễn Ngọc Lưu đã nằm ngủ giấc triền miên tại Louisiana, USA 2014-12-05 Tu Đoàn Nhà Chúa 876
138 Lm Trịnh Quang Cảnh mới tạ thế tại Bà Rịa 2014-12-03 Gđ linh tông & huyết tộc 984
139 Lm Nguyễn Công Minh mới nhắm mắt lìa đời tại Techny, Illinois, USA 2014-11-19 Lm Võ Tá Đề 1050
140 Lm Trần Thế Huy mới ra đi bất ngờ vĩnh viễn tại biển Vũng Tàu 2014-11-09 Toà GM Bà Rịa 1585

Page 7 of 20