Lm Hoàng Minh Thư vừa nằm xuống vĩnh viễn tại Thủ Đức

Cha_ThuCÁO PHÓ: Đại gia đình Phát Diệm, Linh Tông và Huyết Tộc

xin trân trọng kính báo: Linh mục Antôn Hoàng Minh Thư

Hưu tại nhà hưu dưỡng Dòng Đồng Công Thủ Đức. Sinh năm 1934 tại Hướng Đạo, Ninh Bình.

Đã an nghỉ trong Chúa đêm ngày 26 tháng 8 năm 2011. Hưởng thọ 77 tuổi với 43 năm Linh mục

CHƯƠNG TRÌNH:

• Nghi thức nhập quan lúc 10 giờ 00 thứ sáu 26.08.2011 tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức.

• Sau đó Linh cữu được quàn tại 130/4 Nghĩa Phát, Phường 7, Quận Tân Bình. Lúc 16 giờ ngày 28-08/2011 linh cữu được quàn tại Giáo sĩ Dưỡng Đường Đồng Công, Thủ Đức.

Xem thêm: Lm Hoàng Minh Thư vừa nằm xuống vĩnh viễn tại Thủ Đức

Write comment (0 Comments)

Lm Hoàng Văn Thiên mới ra đi giã từ trần gian tại Arlington, Virginia, USA

HV_Thin-3Trong tâm tình Hiệp Thông Phân Ưu và Nguyện Cầu, Mục Vụ Văn Bút đưa tin buồn về sự ra đi đột ngột vĩnh viễn của Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP, Cựu Chính Xứ Giáo Xứ CTTĐ Việt Nam, Arlington, Virginia,  ngày 17/10/2014 lúc  3:56 phút chiều tại Virginia Hospital Center, Arlington, VA.

Xem thêm: Lm Hoàng Văn Thiên mới ra đi giã từ trần gian tại Arlington, Virginia, USA

Write comment (0 Comments)

Lm Hồng Minh Nghiệm đã ra đi vĩnh viễn tại Bến Tre

cha-nghiem1Cáo Phó: Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin: Cha Gioakim Hoàng Minh Nghiệm, Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long.

Xem thêm: Lm Hồng Minh Nghiệm đã ra đi vĩnh viễn tại Bến Tre

Write comment (0 Comments)

Lm Hoàng Việt mới ra đi từ biệt cõi thế tại San Diego

Khung_Hinh_Lm_3Liên Đoàn CGVN HK vừa nhận được tin Lm Giuse Hoàng Việt, Cha phó Nhà Thờ Thánh Rita, 5124 Churchward Street, San Diego, CA 92114, qua đời lúc 5:05 sáng Chúa Nhật ngày 2 tháng 12 năm 2012, tại Bệnh Viện Alvarado Hospital Medical Center, San Diego, California. Hưởng thọ 57 tuổi.

Xem thêm: Lm Hoàng Việt mới ra đi từ biệt cõi thế tại San Diego

Write comment (0 Comments)

Lm Huỳng Hữu Đặng đã lìa cõi thế tại Sài Gòn

HINH_CHO_CO_DANGCáo phó: Oremus Pro Defunctis: Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo: Linh mục Phanxicô Xaviê Huỳnh Hữu Đặng.

Xem thêm: Lm Huỳng Hữu Đặng đã lìa cõi thế tại Sài Gòn

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch