Lm Hồ Sĩ Cai mới nằm xuống gĩa từ cõi thế tại Ban Mê Thuột

Cha_Cai

Cáo Phó: Trong đức tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, Tòa Giám mục Ban Mê Thuột Xin kính báo: Linh mục G.B. Hồ Sĩ Cai, đã an nghỉ trong Chúa, Lúc 04g00 Chúa nhật,ngày 10 tháng 3 năm 2013, tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột, hưởng thọ 91 tuổi, với 57 năm Linh mục.

Xem thêm: Lm Hồ Sĩ Cai mới nằm xuống gĩa từ cõi thế tại Ban Mê Thuột

Write comment (0 Comments)

Lm Hồ Văn Quý mới kết thúc cuộc lữ hành trần gian tại Huế

17072015chaquyR.I.P: “Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25). Ai Tín: Tòa Tổng Giám Mục Huế trân trọng báo tin: Cố Linh mục Augustinô Hồ Văn Quý. Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1939 tại Tân An, Cần Thơ.

Xem thêm: Lm Hồ Văn Quý mới kết thúc cuộc lữ hành trần gian tại Huế

Write comment (0 Comments)

Lm Hoàng Duy Thanh mới nhắm mắt lìa đời tại Bình Dương

CHA_DAMINH_HOANG_DUY_THANH-433x289Cáo Phó Cha Đaminh Hoàng Duy Thanh. Phú Cường, ngày 26 tháng 05 năm 2015. Số:  28-2015/TGM Kính gửi: Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em giáo dân  Giáo Phận Phú Cường.

Xem thêm: Lm Hoàng Duy Thanh mới nhắm mắt lìa đời tại Bình Dương

Write comment (0 Comments)

Lm Hoàng Bình Thuận đã ra đi vĩnh viễn

An_Tang-HB_Thuan-1Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Tử nạn và Phục sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam xin kín báo. Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Tử nạn và Phục sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam xin kín báo:

Xem thêm: Lm Hoàng Bình Thuận đã ra đi vĩnh viễn

Write comment (0 Comments)

Lm Hoàng Đắc Ánh, O.P. đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Việc 115, TP. HCM

_Cha_Anh_Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam kính báo: Linh mục Tanila Hoàng Đắc Ánh, O.P. đã về Nhà Cha lúc 18g50, thứ Năm, ngày 01/10/2015.

Xem thêm: Lm Hoàng Đắc Ánh, O.P. đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Việc 115, TP. HCM

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch