Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
121 Lm Đỗ Đức Phổ mới qua đời tại TP. HCM 2015-01-01 Lm Phêrô Nguyễn Đức Thắng 906
122 Lm Vũ Thanh Long mới ra đi đột ngột vĩnh viễn tại Thanh Hoá 2014-12-29 Gp Thanh Hoá 1154
123 Lm Dư Tác Thiện mới nằm xuống giã từ trần gian tại Chí Hoà 2014-12-26 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 3678
124 Lm Nguyễn Quý Hải mới ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết 2014-12-21 Lm Giuse Nguyễn Văn Soi 1004
125 Lm Nguyễn Minh Luân đã vĩnh biệt gian gian tại Đà Lạt 2014-12-15 Toà Gm Đà Lạt 1211
126 Lm Nguyễn Ngọc Lưu đã nằm ngủ giấc triền miên tại Louisiana, USA 2014-12-05 Tu Đoàn Nhà Chúa 834
127 Lm Trịnh Quang Cảnh mới tạ thế tại Bà Rịa 2014-12-03 Gđ linh tông & huyết tộc 940
128 Lm Nguyễn Công Minh mới nhắm mắt lìa đời tại Techny, Illinois, USA 2014-11-19 Lm Võ Tá Đề 999
129 Lm Trần Thế Huy mới ra đi bất ngờ vĩnh viễn tại biển Vũng Tàu 2014-11-09 Toà GM Bà Rịa 1527
130 Lm Nguyễn Văn Vẻ mới vĩnh biệt trần gian tại Vĩnh Long 2014-11-06 Toà GM Vĩnh Long 853
131 Lm Bùi Xuân Lưỡng mới nghỉ giấc triền miên tại Los Angeles, California, USA 2014-10-24 Mục Vụ Văn Bút 1051
132 Lm Hoàng Văn Thiên mới ra đi giã từ trần gian tại Arlington, Virginia, USA 2014-10-18 Mục Vụ Văn Bút 3961
133 Lm Lê Minh Châu mới qua đời tại Sài Gòn 2014-09-21 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 1453
134 Lm Bùi Văn Huyên mới tạ thế tại Hà Tĩnh 2014-09-21 VP Toà GM Vinh 1226
135 Lm Vũ Hùng Tôn mới nằm xuống mà không ai đánh thức nổi tại Portland, Oregon, USA 2014-09-13 Tang Quyến 11269
136 Lm Dương Văn Mỹ mới ra đi mà không hẹn ngày về tại Gò Vấp 2014-09-04 Tang Gia-Quyến Thuộc 1189
137 Lm Nguyễn Văn Bình mới giã từ trần thế tại Hố Nai 2014-08-26 Gm Nguyễn Chu Trinh 997
138 Gm Nguyễn Thanh Hoan đã ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết 2014-08-18 Lm Giuse Nguyễn Văn Soi 1029
139 Lm Đoàn Quang Báu đã ra đi mà không hẹn ngày về tại MIssouri, USA 2014-08-02 Lm Phillip M. Đỗ Thanh Cao, CMC 1222
140 Lm Đặng Văn Quy đã ra đi vĩnh viễn tại Hố Nai 2014-07-31 Toà GM Hải Phòng 1114

Page 7 of 20