Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lm Nguyễn Văn Luy mới nhắm mắt lìa đời tại Tiền Giang 31 Tháng 8 2016 Viết bởi Toà Giám Mục Mỹ Tho Lượt xem: 1086
Lm Trương Danh Phầm mới ra đi vĩnh viễn tại Thủ Đức 30 Tháng 8 2016 Viết bởi Dòng Đồng Công VN Lượt xem: 923
Lm Nguyễn Đình Phú mới nhắm mắt lìa đời tại Lạc An 17 Tháng 8 2016 Viết bởi Toà Gm Phú Cường Lượt xem: 1214
Lm Nguyễn Công Danh đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Viện Thống Nhất 04 Tháng 8 2016 Viết bởi Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN Lượt xem: 1230
Lm Nguyễn Văn Đỗ đã đi vào thế giới vô hình tại Bệnh Viện Chợ Rẫy 20 Tháng 7 2016 Viết bởi Toà GM Vĩnh Long Lượt xem: 1652
Lm Vũ Tuấn Tú đã vĩnh biệt trần gian tại Garden Grove, California 18 Tháng 7 2016 Viết bởi Tang Gia Lượt xem: 1430
Lm Bùi Trọng Tăng đã đi vào thế giới bên kia tại Hà Nội 29 Tháng 6 2016 Viết bởi VP Toà TGM Hà Nội Lượt xem: 1464
Lm Trần Văn Tự đã đi vào thế giới vô hình tại Houma-Thibodeaux 17 Tháng 6 2016 Viết bởi Mục Vụ Văn Bút Lượt xem: 1629
Lm Đinh Công Dũng mới hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Phát Diệm 14 Tháng 6 2016 Viết bởi Toà Gm Phát Diệm Lượt xem: 1200
Lm Phan Thái Hoà mới ra đi vĩnh viễn tại Túc Trưng 07 Tháng 6 2016 Viết bởi Lm Nguyễn Hữu Gia, CM Lượt xem: 1256

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch