Năm B

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
41 CN 4 TN, B: Tin vào lời giảng dạy có quyền thế 2012-01-25 Lm Trần Bình Trọng 2305
42 Mẫu B: Mừng Xuân mới với ý hướng đổi mới con người 2012-01-19 Lm Trần Bình Trọng 1750
43 CN 2 TN, B: Đáp trả và sống ơn gọi của mỗi người mỗi ngày 2012-01-11 Lm Trần Bình Trọng 1711
44 Lề Đức Maria, Mẹ TC, B: Mẹ ghi nhớ và suy ngẫm những điều đó trong lòng 2011-12-28 Lm Trần Bình Trọng 2377
45 Lễ Rạng Đông GS, B: Lễ Sinh Nhật đầu tiên được mừng thế nào? 2011-12-21 Lm Trần Bình Trọng 2017
46 CN 4 MV, B: Xin vâng như trinh nữ Maria để chờ đón Chúa ra đời 2011-12-14 Lm Trần Bình Trọng 1723
47 CN 3 MV, B: Tìm gặp Chúa trong vị thế của mình 2011-12-07 Lm Trần Bình Trọng 1681
48 CN 1 MV, B: Đợi chờ trong hi vọng 2011-11-23 Lm Trần Bình Trọng 2154
49 Lễ Tro: Sống tinh thần Mùa Chay 2010-02-15 Lm Trần Bình Trọng 3224
50 Lễ Chúa Kitô Vua, B: NƯỚC CHÚA KHÔNG THUỘC THẾ GIAN NÀY 2009-11-20 Lm Trần Bình Trọng 2028
51 Lễ Tạ ơn, B: SỐNG TÂM TÌNH BIẾT ƠN PHẢI LÀ TÂM NIỆM CỦA KẺ THỤ ƠN 2009-11-17 Lm Trần Bình Trọng 2353
52 CN 33 TN, B: Kiên Nhẫn Đợi Chờ Ngày Sau Hết Mà Không Ai Biết 2009-11-10 Lm Trần Bình Trọng 2869
53 Lễ Các Linh Hồn, B: Chết Không Phải Là Xa Cách Vĩnh Viễn 2009-11-02 Lm Trần Bình Trọng 2050
54 Lễ Các Thánh, B: Xin Được Vào Sổ Những Người Được Chọn 2009-10-28 Lm Trần Bình Trọng 2601
55 CN 31 TN, B: Liên Hệ Giữa Tình Yêu Ba Chiều: Thiên Chúa, Tha Nhân và Chính Mình 2009-10-26 Lm Trần Bình Trọng 1780
56 CN 29 TN, B: Muốn Làm Lớn, Phải Phục Vụ Như Đầy Tớ 2009-10-13 Lm Trần Bình Trọng 2423
57 CN 28 TN, B: Làm Sao Tiền Của Khỏi Làm Cản Trở Mối Liên Hệ Với Chúa 2009-10-07 Lm Trần Bình Trọng 1986
58 CN 26 TN, B: Cộng Tác Trong Việc Làm Sáng Danh Chúa 2009-09-24 Lm Trần Bình Trọng 2017
59 CN 25 TN, B: Muốn Làm Đầu Thì Phải Phục Vụ Trong Khiêm Hạ 2009-09-17 Lm Trần bình Trọng 2387
60 CN 24 TN, B: Qua Đau Khổ Thánh Giá Tới Vinh Quang Phục Sinh 2009-09-10 Lm Trần Bình Trọng 1908

Page 3 of 3