Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ I: Chúng ta yêu nhau 08 Tháng 12 2016 Viết bởi Văn phòng HĐGMVN Lượt xem: 538
Nhận diện những kẻ thù giấu mặt trong hôn nhân 30 Tháng 11 2016 Viết bởi Aug. Trần Cao Khải Lượt xem: 550
Trở nên chính mình [1] 22 Tháng 11 2016 Viết bởi Lm. Thái Nguyên Lượt xem: 587
Ngày Lễ Tạ Ơn / Thanksgiving Day Nov. 24 -2016 14 Tháng 11 2016 Viết bởi Vũ Công Chính Lượt xem: 652
Đạo đức sinh học và Giáo hội Công giáo theo nhãn quan lịch sử 09 Tháng 11 2016 Viết bởi Giuse Nguyễn Xuân Phong Lượt xem: 626
Thiếu khả năng kết hôn (Đ. 1095) 02 Tháng 11 2016 Viết bởi Lm JB. Lê Ngọc Dũng Lượt xem: 596
Cậy trông phó thác là nhân đức của người lữ hành 25 Tháng 10 2016 Viết bởi Lm. Gioakim Bùi Tấn Lộc Lượt xem: 567
Hãy năng lần hạt Mân Côi đặc biệt vào Tháng 10 Mân Côi 20 Tháng 10 2016 Viết bởi Vũ Công Chính Lượt xem: 531
Khai Thác Sức Mạnh Tiềm Ẩn Của Não Bộ 12 Tháng 10 2016 Viết bởi Anna Phi Huyền. Lượt xem: 726
“Niềm vui và Vẻ đẹp của Tình Yêu Hôn Nhân” 05 Tháng 10 2016 Viết bởi Antôn Pađôva Mặc Trầm Cung Lượt xem: 974

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch