Cần phải biết lắng nghe, trọng kính và trợ giúp các bà mẹ nhiều hơn

1_0_843046Cần phải biết lắng nghe, trọng kính và trợ giúp các bà mẹ nhiều hơn trong sứ mệnh trao ban sự sống và dưỡng dục con cái trong gia đình và ngoãi xã hội.

Xem thêm: Cần phải biết lắng nghe, trọng kính và trợ giúp các bà mẹ nhiều hơn

Write comment (0 Comments)

Cần trả lại cho hôn nhân và gia đình chỗ đứng danh dự

OSSROM27714_ArticoloCần trả lại cho hôn nhân và gia đình chỗ đứng danh dự. Sự kiện xã hội không đánh giá cao khế ước ổn định và truyền sinh của người nam và người nữ chắc chắn là một mất mát lớn đối với tất cả mọi người.

Xem thêm: Cần trả lại cho hôn nhân và gia đình chỗ đứng danh dự

Write comment (0 Comments)

Caritas quốc tế đang cùng Caritas Ai Cập cứu trợ người di cư tại Libya

Carritas201ROMA: Tổ chức Caritas quốc tế đang cùng Caritas Ai Cập và tổ chức bác ái Hoa Kỳ phối hợp công tác cứu trợ hàng chục ngàn công nhân nước ngoài đang phải chạy trốn bạo lực tại Libia.

Phái đoàn của Caritas quốc tế đã được gửi tới tận nơi để quan sát lượng định tình hình và đưa ra kế hoạch cứu trợ cấp thời. Hiện có 6.000 công nhân nước ngoài tại Salloum, trong vùng biên giới giữa Ai Cập và Libia. Và mỗi ngày có thêm khoảng 5.000 khác tuốn về Salloum. Đa số các công nhân là người Sudan gốc vùng Darfur. Tuy nhiên, cũng có những người thuộc các nước khác như Nigeria, Mali, Ciad, Camerun, Etiopia, Sierra Leone, Cộng hòa dân chủ Congo, Liberia, Burkina Faso và Côte d'Ivoire. Các công nhân Á châu gốc Bangladesh, Thái Lan và Việt Nam. Công tác cứu trợ khó khăn vì nhiều người không có giấy tờ gì, và các quốc gia của họ cũng không có tòa đại sứ tại Libia.

Xem thêm: Caritas quốc tế đang cùng Caritas Ai Cập cứu trợ người di cư tại Libya

Write comment (0 Comments)

Cầu ngiuyện cho các giáo xứ

Trong tháng 9 tới đây ĐTC mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các giáo xứ, để được linh hoạt bởi tinh thần truyền giáo, chúng là các nơi hiệp thông đức tin và làm chứng cho tình bác ái.

Xem thêm: Cầu ngiuyện cho các giáo xứ

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago