Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Caritas Phát Diệm khám bệnh và phát thuốc đợt 4 của Năm 2017 31 Tháng 5 2017 VP Caritas Phát Diệm 169
Caritas Phát Diệm – Tình Yêu lan tỏa 17 Tháng 5 2017 VP Caritas Phát Diệm 337
Một bước tiến lớn trong án phong chân phước cho ĐHY F.X. Thuận 07 Tháng 5 2017 G. Trần Đức Anh OP 354
Tân Giám Mục Phụ Tá Xuân Lộc: Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân 01 Tháng 5 2017 G. Trần Đức Anh OP 414
Hội đồng Giám mục Việt Nam kết thúc Hội nghị thường niên kỳ I/2017 01 Tháng 5 2017 + Phêrô Nguyễn Văn Khảm 350
Những bao gạo tình thương do Caritas Phát Diệm chia sẻ 28 Tháng 4 2017 VP Caritas Phát Diệm 214
Những nồi cháo tình thường cho bệnh viện tâm thần Phát Diệm – Ninh Bình, lần thứ 10 27 Tháng 4 2017 VP Caritas Phát Diệm 237
Hội nghị thường niên kỳ I/2017 Hội đồng Giám mục Việt Nam (24 – 28/4/2017) 26 Tháng 4 2017 Văn Phòng HĐGMVN 232
Caritas Phát Diệm mang niềm vui Chúa Phục Sinh đến những người ốm đau bệnh tật vùng sâu vùng xa. 17 Tháng 4 2017 VP Caritas Phát Diệm. 413
Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Tân Giám Mục Phó Đàlạt 08 Tháng 4 2017 G. Trần Đức Anh OP 514

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch