Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp đầu năm học 2017-2018 của UB Giáo Dục Công Giáo 26 Tháng 9 2017 + Giuse Đinh Đức Đạo 348
Hội nghị Thường niên Uỷ ban Mục vụ Gia đình lần thứ VIII 20 Tháng 9 2017 Uỷ Ban MVGD / HĐGMVN 305
Caritas Phát Diệm kết thúc 12 địa điểm khám bệnh và phát thuốc miễn phí 15 Tháng 9 2017 VP Caritas Phát Diệm 477
Giáo họ Đức Mẹ La Vang được thiết lập tại Giáo Phận Arlington, Virginia 07 Tháng 9 2017 Mục Vụ Văn Bút 506
Hành Hương Miền Trung Đông Hoa Kỳ - Emmitsburg, MD, 2 Tháng 9/2017 05 Tháng 9 2017 Đinh Văn Chính 1208
Hai bổ nhiệm Giám Mục tại Việt Nam 25 Tháng 8 2017 G. Trần Đức Anh OP 405
Khai mạc Khóa thường huấn Tu sĩ Giáo tỉnh miền Bắc lần thứ nhất tại Giáo phận Thái Bình 22 Tháng 8 2017 Ban BT Gp Thái Bình 492
Khai mạc Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc La Vang lần thứ 31 15 Tháng 8 2017 WHD 385
Cha Hiêrônimô Nguyễn Đình Công - Tân Giám đốc Hội đồng Giáo hoàng về Truyền giáo tại Việt Nam 09 Tháng 8 2017 WHĐ 354
Thư ngỏ của Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ trực thuộc Hội đồng GMVN nhân Ngày Giới Trẻ Á Châu 02 Tháng 8 2017 Mục Vụ Giới Trẻ / HĐGMVN 370

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch