Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Hai bổ nhiệm Giám Mục tại Việt Nam 25 Tháng 8 2017 G. Trần Đức Anh OP 326
Khai mạc Khóa thường huấn Tu sĩ Giáo tỉnh miền Bắc lần thứ nhất tại Giáo phận Thái Bình 22 Tháng 8 2017 Ban BT Gp Thái Bình 395
Khai mạc Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc La Vang lần thứ 31 15 Tháng 8 2017 WHD 321
Cha Hiêrônimô Nguyễn Đình Công - Tân Giám đốc Hội đồng Giáo hoàng về Truyền giáo tại Việt Nam 09 Tháng 8 2017 WHĐ 280
Thư ngỏ của Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ trực thuộc Hội đồng GMVN nhân Ngày Giới Trẻ Á Châu 02 Tháng 8 2017 Mục Vụ Giới Trẻ / HĐGMVN 302
Phát hành Bản tin Hiệp Thông số 101 của Hội đồng Giám mục Việt Nam 18 Tháng 7 2017 WHĐ 337
Đúc kết Hội nghị thường kỳ 2017 các Đại chủng viện tại Việt Nam 11 Tháng 7 2017 Ban Thư Ký Hội Nghị 391
Thông Cáo báo chí của Đan Viện Thiên An do Bề Trên Đan Viện ký 29.06.2017 05 Tháng 7 2017 Đan sĩ Lm Antoine Nguyễn Văn Đức 254
Đại Hội Song Nguyền Thế Giới kỳ 5 nhộn nhịp tại nhà thờ chánh tòa GP Orange 27 Tháng 6 2017 Đằng-Giao/Người Việt 294
Kỳ thi tuyển sinh Năm học 2017–2018 của Học viện Công giáo Việt Nam 08 Tháng 6 2017 Nt Bình Minh 420

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch