Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 23 TN, 23: Sửa lỗi cho anh em theo tinh thần của Chúa 05 Tháng 9 2017 Viết bởi Jos. Vinc. Ngọc Biển Lượt xem: 228
CN 22 TN, A: Thập giá: Con đường chúng ta đi (theo Chúa) 29 Tháng 8 2017 Viết bởi Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa Lượt xem: 231
CN 21 TN A: Phêrô là Đá: Đá quy tụ, Đá hợp nhất. 22 Tháng 8 2017 Viết bởi Anphong Nguyễn Công Minh, ofm Lượt xem: 221
CN 20 TN, A: Sức mạnh của lòng tin 15 Tháng 8 2017 Viết bởi Lm Ignatiô Trần Ngà Lượt xem: 239
CN 19 TN, A: Chúa ở đâu khi chúng ta đau khổ? 08 Tháng 8 2017 Viết bởi Lm. Giuse Đỗ Đức Trí Lượt xem: 235
Lễ Chúa Hiển Dung: Sống đức tin 02 Tháng 8 2017 Viết bởi Lm Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP Lượt xem: 249
CN 16 TN, A: Thiên Chúa kiên nhẫn và bao dung 18 Tháng 7 2017 Viết bởi Lm. Phêrô Nguyễn Hương Lượt xem: 179
CN 15 TN, A: Hãy là đất tốt, để hạt giống Lời Chúa sinh nhiều bông hạt 11 Tháng 7 2017 Viết bởi Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ Lượt xem: 152
CN 14 TN, A: Người bé mọn của Tin mừng 04 Tháng 7 2017 Viết bởi Lm Trần Thanh Sơn Lượt xem: 177
CN 13 TN A: Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của con người 27 Tháng 6 2017 Viết bởi Jos. Vinc. Ngọc Biển Lượt xem: 158

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch