Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
3rd SUN / ADV. C: Waiting in the spirit of content self-acceptance 13 Tháng 12 2012 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 10808
1st SUN. / ADV. C: Patient to wait for the coming of the Lord 03 Tháng 12 2012 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 7840
Different Comments on a book: 'Every Week God Speaks We Respond' intended to be published 18 Tháng 11 2012 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2816
Contents of a book: 'Every Week God Speaks We Respond', intended to be published. 16 Tháng 11 2012 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2237
Preface of a book: 'Every Week God Speaks We Respond' intended to be published. 13 Tháng 11 2012 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2356

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch