Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 26 TN, B: Cộng tác trong việc làm sáng danh Thiên Chúa 27 Tháng 9 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 1820
CN 24 TN, B: Qua đau khổ Thánh Giá tới vinh quang Phục Sinh 13 Tháng 9 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 1843
CN 22 TN, C: Luật Chúa ban hành nhằm thăng tiến đời sống con người 29 Tháng 8 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 1926
CN 20 TN, B: Lời mời gọi tin và ăn bánh hằng sống 16 Tháng 8 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2053
CN 18 TN, B: Tìm kiếm lương thực tồn tại đến muôn đời 01 Tháng 8 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2079
CN 16 TN, B: Tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi 18 Tháng 7 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 3547
CN 14 TN, B: Thành kiến làm cản trở đức tin 05 Tháng 7 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2015
Sinh Nhật Thánh GB,B: Noi theo sứ mệnh dọn đường và làm chứng 20 Tháng 6 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2077
Lễ MM Thánh, B: Cảm nghiệm Phép Lạ Thánh Thể 06 Tháng 6 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2334
Lễ CTT/ Hiện Xuống: Thánh Thần khấn xin hiệp nhất 23 Tháng 5 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2223

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch