Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lễ Tạ ơn, B: SỐNG TÂM TÌNH BIẾT ƠN PHẢI LÀ TÂM NIỆM CỦA KẺ THỤ ƠN 18 Tháng 11 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 2443
CN 33 TN, B: Kiên Nhẫn Đợi Chờ Ngày Sau Hết Mà Không Ai Biết 11 Tháng 11 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 2955
Lễ Các Linh Hồn, B: Chết Không Phải Là Xa Cách Vĩnh Viễn 03 Tháng 11 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 2142
Lễ Các Thánh, B: Xin Được Vào Sổ Những Người Được Chọn 29 Tháng 10 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 2690
CN 31 TN, B: Liên Hệ Giữa Tình Yêu Ba Chiều: Thiên Chúa, Tha Nhân và Chính Mình 28 Tháng 10 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 1875
CN 29 TN, B: Muốn Làm Lớn, Phải Phục Vụ Như Đầy Tớ 14 Tháng 10 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 2508
CN 28 TN, B: Làm Sao Tiền Của Khỏi Làm Cản Trở Mối Liên Hệ Với Chúa 08 Tháng 10 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 2065
CN 26 TN, B: Cộng Tác Trong Việc Làm Sáng Danh Chúa 25 Tháng 9 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 2096
CN 25 TN, B: Muốn Làm Đầu Thì Phải Phục Vụ Trong Khiêm Hạ 18 Tháng 9 2009 Viết bởi Lm Trần bình Trọng Lượt xem: 2464
CN 24 TN, B: Qua Đau Khổ Thánh Giá Tới Vinh Quang Phục Sinh 11 Tháng 9 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 1985

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch