Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Lễ Chúa Thăng Thiên, C: Tiếp tục sứ mệnh nhân chứng 08 Tháng 5 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 1784
CN 10 TN, C: Cậy trông vào lòng Chúa thương xót 05 Tháng 5 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 2025
CN 5 PS, C: Yêu như Chúa yêu theo giới răn đổi mới 24 Tháng 4 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 1935
CN 3 PS, C: Cậy dựa vào ân sủng và quyền năng của Chúa 11 Tháng 4 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 1688
CN PS, C: Chúa Phục sinh: Nền tảng đức tin Kitô giáo 28 Tháng 3 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 1887
CN 1 MC, C: Hành trình đi về đất hứa 14 Tháng 2 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 1816
Lễ Mồng 2 Tết, C: Kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ 07 Tháng 2 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 2483
Lễ Chúa Chịu phép Rửa, C: Trách nhiệm phụ huynh trong việc xin rửa tội cho con cái 12 Tháng 1 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 1723
Lễ Thánh Gia, C: Gia đình đầu tư vào con cháu 28 Tháng 12 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 1708
CN 4 MV, C: Cùng Mẹ đem Chúa đi thăm viếng 20 Tháng 12 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 1678

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch