Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 2 TN, C: Mời Chúa và Mẹ vào cuộc sống gia đình 12 Tháng 1 2010 Viết bởi Super User Lượt xem: 2243
Lễ Hiển Linh, C: Chúa đến tỏ mình ra cho mọi dân tộc 31 Tháng 12 2009 Viết bởi Super User Lượt xem: 2120
Lễ Đêm Giáng Sinh: A, B, C: Việc Chúa Giáng sinh có ảnh hưởng gì đến đời sống bạn? 22 Tháng 12 2009 Viết bởi Super User Lượt xem: 2414
CN 3 MV, C: Đợi chờ ngày Chúa đến trong niềm vui chấp nhận 09 Tháng 12 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 3844
CN 1 MV, C: Kiên nhẫn đợi chờ ngày Chúa đến 27 Tháng 11 2009 Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 3843

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch