Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 1 MC, B: Chiến thắng lòng tham 23 Tháng 2 2012 Lm Tạ Duy Tuyền 2462
CN 7 TN, B: Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt 16 Tháng 2 2012 Lm Trầm Phúc 2353
CN 6 TN, B: Cứu chữa khỏi bệnh phong hủi trong tâm hồn 09 Tháng 2 2012 Lm Trần Ngà 2259
CN 5 TN, B: Tránh nhưng không trốn sự đau khổ 02 Tháng 2 2012 Lm Nguyễn Văn Nghĩa 1940
CN 4 TN, B: Quyền năng trên ma quỷ 26 Tháng 1 2012 Lm Phạm Văn Phượng, OP 2423
CN 3 TN, B: Đổi mới cuộc đời 19 Tháng 1 2012 TGm Ngô Quang Kiệt 1991
CN 2 TN, B: Chân dung người môn đệ 12 Tháng 1 2012 Như Hạ, OP 1994
Lễ Hiển Linh, B: Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa 05 Tháng 1 2012 TGM Ngô Quang Kiệt 2338
Lễ Me TC, B: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ người tín hữu 29 Tháng 12 2011 Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI 1859
Lễ GS, B: Tìm hiểu ngày 'Sinh Nhật' của Chúa Giêsu Kitô 22 Tháng 12 2011 Lm Anphong Trần Đức Phương 2204

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch