Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 4 MV, B: Như Mẹ Maria, Thưa Vâng Trong Cả Cuộc Đời 15 Tháng 12 2011 Lm Nguyễn Thành Chương, OP 1894
CN 3 MV, B: Ông có phải là Đấng Cứu thế không? 08 Tháng 12 2011 Lm Mark Link 1855
CN 2 MV, B: Theo Gương Gioan, Hãy Dọn Đường Cho Chúa Đến. 01 Tháng 12 2011 Hà Anh Tiến, OP 2032
CN 1 MV, B: Canh thức chờ Chúa đến 24 Tháng 11 2011 Lm Bùi Thượng Lưu 2603
Slideshow Lễ Chúa Kitô Vua, B 20 Tháng 11 2009 Lm. Joseph Trần Việt Hùng 2168
CN 33 TN, B: Cánh Chung: Lời Đe Dọa hay Niềm Hy Vọng Vĩ Đại? 14 Tháng 11 2009 Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB 2417
CN 32 TN, B: Giá Trị Của Một Món Quà 06 Tháng 11 2009 LM Inhaxiô Trần Ngà 2555
Lễ Các Thánh, B: Xin Được Làm Thánh Vô Danh 30 Tháng 10 2009 Lm Giuse Nguyễn Thành Long 2381
CN 30 TN, B: Xin Cho Con Được Sáng 22 Tháng 10 2009 Lm. Inhaxiô Trần Ngà 2178
CN 29 TN, B: Làm Đầy Tớ 15 Tháng 10 2009 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 2409

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch