Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 16 TN, B: Cần những khoảng vắng 18 Tháng 7 2012 Viết bởi Lm Vũ Xuân Hạnh Lượt xem: 1910
CN 15 TN, B: Hành trang người môn đệ 12 Tháng 7 2012 Viết bởi TGm Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1974
CN 14 TN, B: Vấp ngã vì Chúa, tại sao? 05 Tháng 7 2012 Viết bởi Lm Phạm Ngọc Ngôn, Csjb Lượt xem: 1846
CN 13 TN, B: Đừng sợ, nhưng hãy tin 28 Tháng 6 2012 Viết bởi Lm Đặng Quang Tiến Lượt xem: 1943
CN Lễ T GB: B: Sứ mệnh Gioan Tiền Hô 21 Tháng 6 2012 Viết bởi Lm Xuân Nguyên Lượt xem: 1777
CN 11 TN, B: Sức mạnh và phục vụ của tình yêu 14 Tháng 6 2012 Viết bởi Lm Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB Lượt xem: 1843
CN Lễ MM Thánh Chúa: B: Tặng phẩm thần linh 06 Tháng 6 2012 Viết bởi Lm Nguyễn Hữu An Lượt xem: 1757
CN Lễ CBN, B: Ba Ngôi Hiệp nhất trong yêu thương 31 Tháng 5 2012 Viết bởi Lm Trần Ngà Lượt xem: 1717
CN Lễ CTTHX, B: Hoa trái của Ơn Chúa Thánh Thần 24 Tháng 5 2012 Viết bởi Lm Vũ Xuân Hạnh Lượt xem: 1841
CN:LCTT, B: 'Anh Em sẽ là chứng nhân của Thầy' 17 Tháng 5 2012 Viết bởi Lm Vũ Thái Hoà Lượt xem: 2047

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch