Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Thăng Thiên, C: Hãy mang Chúa đến cho nhân trần 09 Tháng 5 2013 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 1572
CN 6 PS, C: Bình an của Chúa 02 Tháng 5 2013 Lm JB Nguyễn Minh Hùng 1722
CN 5 PS, C: Yêu như Thầy đã yêu 25 Tháng 4 2013 Lm Jos Nguyễn Ngọc Ngôn 1847
CN 4 PS, C: Chúa Chiên Nhân Lành 18 Tháng 4 2013 Lm Anphong Trần Đức Phương 1789
CN 3 PS, C: Con có yêu mến Thầy không? 11 Tháng 4 2013 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1714
CN 2 PS, C: ‘Phúc cho ai không thấy mà tin’ 05 Tháng 4 2013 Giuse Nguyễn Hữu Phúc, OP 1979
CN PS, C: Rao truyền ơn Phục Sinh 28 Tháng 3 2013 TGm Ngô Quang Kiệt 1705
CN Lễ Lá, C: Đức Giêsu đối diện cái chết 21 Tháng 3 2013 Lm Jos Phạm Thanh Liêm 1596
CN 5 MC, C: ‘Ta không kết tội chị...’ 15 Tháng 3 2013 Lm Trần Thanh Sơn 1672
CN 4 MC, C: ‘Tôi muốn trở về với Cha tôi’ 07 Tháng 3 2013 Lm Vũ Xuân Hạnh 1857

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch