Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 16 TN, C: Biết nghe 18 Tháng 7 2013 Viết bởi Lm Phạm Văn Phượng, OP Lượt xem: 1533
CN 15 TN, C: Tình Yêu Không Biên Giới 11 Tháng 7 2013 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Ngọc Binh Lượt xem: 1663
CN 14 TN, C: Lúa chín đầy đồng 03 Tháng 7 2013 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT Lượt xem: 3466
CN 13 TN, C: Dành ưu tiên cho Thiên Chúa 27 Tháng 6 2013 Viết bởi Lm Ignatio Trần Ngà Lượt xem: 1499
CN 12 TN, C: Đau khổ trên đường theo Chúa 20 Tháng 6 2013 Viết bởi Lm Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP Lượt xem: 3794
CN 11 TN, C: Hãy sám hối ăn năn 13 Tháng 6 2013 Viết bởi Lm Jos Tạ Duy Tuyền Lượt xem: 1369
CN 10 TN, C: Đừng khóc nữa 07 Tháng 6 2013 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Hữu An Lượt xem: 1477
Lễ MMT Chúa Kitô, C: Mình Máu Chúa Kitô nuôi dưỡng người tín hữu 30 Tháng 5 2013 Viết bởi Lm Phạm Thanh Liêm Lượt xem: 1394
Lễ Chua Ba Ngôi, C: Sống Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi 23 Tháng 5 2013 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Thành Long Lượt xem: 2032
Lễ Hiện Xuống, C: ‘Thánh Thần khấn xin ngự đến’ 16 Tháng 5 2013 Viết bởi Lm Anphong Trần Đức Phương Lượt xem: 1336

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch