Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 16 TN, C: Biết nghe 18 Tháng 7 2013 Lm Phạm Văn Phượng, OP 1937
CN 15 TN, C: Tình Yêu Không Biên Giới 11 Tháng 7 2013 Lm Giuse Nguyễn Ngọc Binh 1945
CN 14 TN, C: Lúa chín đầy đồng 03 Tháng 7 2013 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT 3798
CN 13 TN, C: Dành ưu tiên cho Thiên Chúa 27 Tháng 6 2013 Lm Ignatio Trần Ngà 1778
CN 12 TN, C: Đau khổ trên đường theo Chúa 20 Tháng 6 2013 Lm Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP 4093
CN 11 TN, C: Hãy sám hối ăn năn 13 Tháng 6 2013 Lm Jos Tạ Duy Tuyền 1653
CN 10 TN, C: Đừng khóc nữa 07 Tháng 6 2013 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1777
Lễ MMT Chúa Kitô, C: Mình Máu Chúa Kitô nuôi dưỡng người tín hữu 30 Tháng 5 2013 Lm Phạm Thanh Liêm 1620
Lễ Chua Ba Ngôi, C: Sống Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi 23 Tháng 5 2013 Lm Giuse Nguyễn Thành Long 2321
Lễ Hiện Xuống, C: ‘Thánh Thần khấn xin ngự đến’ 16 Tháng 5 2013 Lm Anphong Trần Đức Phương 1622

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch