Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 3 MV, A: Còn phải đợi ai? 11 Tháng 12 2013 Viết bởi Super User Lượt xem: 2036
Thứ Sáu Chịu Nạn, A: Tình yêu biến đổi đau khổ thánh giá 05 Tháng 4 2012 Viết bởi Super User Lượt xem: 2570
Lễ Các Linh Hồn, A: Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời 31 Tháng 10 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2413
CN 29 TN, A: Trả cho Xêda và trả cho Thiên Chúa 12 Tháng 10 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2245
CN 27 TN, A: Được gọi làm vườn nho của Chúa 28 Tháng 9 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2356
CN 25 TN, A: Bằng lòng với của Chúa ban 14 Tháng 9 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2368
CN 23 TN, A: Sửa lỗi theo lời Chúa dạy 31 Tháng 8 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2160
CN 21 TN, A: Thầy sẽ xây Hội Thánh trên tảng đá này 16 Tháng 8 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2274
Lễ Mẹ Lên Trời, A: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa 11 Tháng 8 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 2463
CN 19 TN, A: Chúa ở đó khi ta cầu cứu 04 Tháng 8 2011 Viết bởi Super User Lượt xem: 1946

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch