CN 31 TN, A: Hướng Đến Sự Thật

27102011tailieuChúa Nhật 31 Thường Niên, Năm A

Mt 23,1-12

Giả hình và kiêu ngạo

Thêm một lần nữa, Tin Mừng đề cập đến những người Pharisêu. Họ là những người có địa vị trong xã hội và có tầm ảnh hưởng khá rộng. Và cũng thêm một lần nữa, lời lẽ của Ðức Giêsu với những người Pharisêu chẳng có chút gì là dịu dàng, hoà hoãn. Ðức Giêsu đã đưa ra những lời nghiêm khắc với những người tự nhận mình biết tất cả, nhưng chính họ lại chẳng hiểu gì.

Xem thêm: CN 31 TN, A: Hướng Đến Sự Thật

Write comment (0 Comments)

CN 25 TN, A: Lòng tốt của Thiên Chúa

15092011tailieuChúa Nhật 25 Thường Niên, Năm A

Mt 20: 1-16

1. Tư tưởng Của Thiên Chúa không giống tư tưởng loài người

Loài người chúng ta suy nghĩ giống như một người buôn bán: món hàng trị giá thế nào, vậy phải mua thế nào, bán thế nào? bao nhiêu thì đúng, bao nhiêu thì sai?

Chúng ta áp dụng suy nghĩ ấy chẳng những trong đối xử với người khác, mà còn cho cả Thiên Chúa nữa: tôi đã làm gì và làm bao nhiêu, cho nên Thiên Chúa phải ban cho tôi ơn gì và ban bao nhiêu. Chúng ta cho rằng như thế là công bằng.

Xem thêm: CN 25 TN, A: Lòng tốt của Thiên Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 30 TN, A: Mến Chúa yêu người

20102011tailieuChúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A

Mt 22,34-40

Bài Tin Mừng kể lại một cuộc đấu lý giữa Chúa Giêsu và những người thù nghịch chống đối Ngài. Cuộc đấu lý này do nhóm luật sĩ đặt ra, họ hỏi Chúa điều răn nào hay điều luật nào là quan trọng nhất ?

Vào thời Chúa Giêsu, bộ luật của Do Thái gồm 613 điều. Trong số này có 365 điều tiêu cực, cấm không được làm, tương ứng với số ngày trong năm, và 248 điều tích cực, truyền phải làm, tương ứng với con số bộ phận trong cơ thể theo suy luận của người Do Thái. Đối với các luật sĩ, thì điều luật nào cũng quan trọng, bỏ một điều là bỏ cả lề luật.

Xem thêm: CN 30 TN, A: Mến Chúa yêu người

Write comment (0 Comments)

CN 24 TN, A: Tha Thứ Cho Nhau Để Được Thiên Chúa Thứ Tha

08092011tailieuChúa Nhật 24 Thường Niên, Năm A

Mt 18, 21-35

Trong cuộc sống Gia đình hay Cộng đoàn đều không thể tránh khỏi có những va chạm,  nhưng điều quan trọng là chúng ta có bỏ đi được lòng tự ái của bản thân, hạ mình mà tha thứ, đón nhận nhau trong tình anh em, bạn hữu như các chi thể trên một thân thể hay không ?

Qua trình thuật Tin Mừng theo Thánh Matthêu hôm nay, Chúa Giêsu dạy phải biết tha thứ cho nhau : “Ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “thưa Ngài, nếu Anh em con cứ xúc phạm đến con, thì phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18: 21-22).

Xem thêm: CN 24 TN, A: Tha Thứ Cho Nhau Để Được Thiên Chúa Thứ Tha

Write comment (0 Comments)

CN 29 TN, A: Vấn đề nộp thuế cho Cesar

ThuongNien29_copyChúa Nhật 29 Thường Niên, Năm A

Mt 22:15-21

Vài điểm chú giải:

1. Kẻ khéo giăng bẫy…

Ba dụ ngôn về xét xử mà chúng ta đã suy gẫm suốt mấy tuần rồi (dụ ngôn hai người con được sai đi làm vườn nho, Chúa nhật 26; dụ ngôn những tá điền sát nhân, Chúa nhật 27; dụ ngôn khách dự tiệc cưới, Chúa nhật 28) vẫn không đủ làm cho các kẻ thù địch Chúa tan rã hàng ngũ. Trái lại họ còn liên minh với nhau và thay phiên nhau trong cố gắng làm cho Chúa phải rơi vào bẫy của họ. Sau khi đã "bàn bạc với nhau, tìm cánh làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy" thì một lần nữa những người Pharisiêu, không ngại gì sai các môn đệ của họ cùng đi với những người thuộc phe Hêrôđê. Vấn đề họ đặt ra. cho thấy rất rõ những thái độ khác nhau của họ đối với người Rôma chiếm đóng. Đang khi những người Pharisêu đành phải bằng lòng coi sự có mặt của quân chiếm đóng như một điều xấu không tránh khỏi được, miễn là tự do tôn giáo được bảo đảm - những người phe Hêrôđê là nhóm chính trị ủng hộ gia đình Hêrôđê lại thân với chính quyền Rôma- thì những người thuộc nhóm quá khích" (zéloté) lại chủ trương bày tỏ sự chống đối công khai, nên nhóm này cấm các thành viên của nhóm không được đụng chạm đến tiền bạc của người Rôma. Họ lên tiếng hỏi Đức Giêsu, sau mấy lời mở đầu đầy vẻ phỉnh phờ: vậy xin Thầy cho biết ý kiến có được phép nộp thuế cho Ceasar hay không P. de Surgy đưa ra nhận xét sau: "Vấn đề họ đặt ra này liên can tới sứ vụ thiên sai, điều đó không làm ta ngạc thiên, bởi lẽ họ chỉ muốn nhắm đả kích việc Đức Giêsu cho mình là Đấng Cứu Thế là thôi. Vả lại họ đặt ra vấn đề cũng là thì lòng thì địch ghen ghét muốn cho dân chúng hay chính quyền thù ghét Người" (“Assemblées du seigneur" số 60, trang 10).

Xem thêm: CN 29 TN, A: Vấn đề nộp thuế cho Cesar

Write comment (0 Comments)

CN 23 TN, A: Sửa lỗi cho nhau

01092011tailieuChúa Nhật 23 Thường niên, Năm  A

Mt 18:15-20

Thời đại hôm nay là thời đại kinh tế thị trường. Mọi quan hệ giữa người với người đều dựa trên lợi nhuận kinh tế. Tôi quan hệ với anh tôi có lợi điều gì? Tôi làm việc này tôi có hưởng được lợi lộc gì? Tôi đầu tư công sức vào việc này, tôi sẽ được lời lãi bao nhiêu?

Thế nên, những việc không có lợi, người ta thường tìm cách tránh né. Người ta thường suy xét thiệt hơn. Không ai dại gì gánh nợ cho người khác. Không ai dại gì can thiệp vào chuyện của người khác. Con người hôm nay là vậy, nhưng bác ái kytô giáo không cho phép chúng ta dửng dưng với đồng loại. Một tình yêu đích thực không thể làm ngơ trước nguy hiểm của người mình yêu. Đức ái đòi hỏi phải dấn thân và làm cho người anh em của mình được sống và sống ngập tràn hạnh phúc.

Xem thêm: CN 23 TN, A: Sửa lỗi cho nhau

Write comment (0 Comments)

CN 28 TN, A: Dụ ngôn tiệc cưới

06102011tailieuChúa Nhật 28 Thường Niên, Năm A

Mt 22:1-14

Được một ông vua đích thân mời đến dự tiệc cưới của hoàng tử, nhưng các thần dân không những khước từ lời mời mà còn nhục mạ giết các sứ giả, đây quả là tột cùng của sự khiếm nhã. Qua dụ ngôn, chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu nhắm vào dân Do Thái. Câu truyện gợi lên một sự đau thương của cả một dân tộc mà Thiên Chúa đã chọn họ làm dân riêng để thực hiện công cuộc cứu rỗi, nhưng họ đã khước từ ơn cứu rỗi ấy. Nhưng có lẽ trọng tâm của bài Tin Mừng được Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay không hẳn là mời dự tiệc cưới cho bằng chiếc áo cưới.

Xem thêm: CN 28 TN, A: Dụ ngôn tiệc cưới

Write comment (0 Comments)

CN 22 TN, A: Mỗi ngày lại bước vào con đường thập giá

24082011tailieu_copyChúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A

Mt 16,21-27

Từ viên đá góc trở thành viên đá gây vấp phạm

Trong trình thuật về cuộc tuyên xưng tại thành Xê-da-rê, nhân vật chính không phải là Ðức Giêsu và các mầu nhiệm của Người, nhưng là Phêrô, vị tông đổ kiểu mẫu. Trình thuật Tin Mừng hôm nay cũng cho người đọc một cảm nghĩ tương tự. Trong trình thuật trước, người ta đã thấy ông Phêrô bước đi trên sóng nước và sợ hãi. Trong trình thuật sau, người ta lại ngạc nhiên vì đức tin của ông cũng như sự yếu kém lòng tin của ông.

Xem thêm: CN 22 TN, A: Mỗi ngày lại bước vào con đường thập giá

Write comment (0 Comments)

CN 27 TN, A: Câu chuyện vườnh nho - câu chuyện đời ta

ThuongNien27Chúa Nhật 27 Thường Niên, Năm A

Mt 21:33-43

Vườn nho là một hình ảnh quen thuộc đối với người Do Thái. Chúa đã dùng hình ảnh quen thuộc này để thính giả dễ hiểu điều Chúa nói về Nước Trời. Ý nghĩa dụ ngôn này như sau. Thiên Chúa là chủ vườn nho. Vườn nho thoạt tiên được dùng để chỉ dân Do Thái. Dân Do Thái được Chúa chọn là dân riêng. Lịch sử dân Do Thái là lịch sử tình yêu thương của Chúa. Vì yêu thương Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Vì yêu thương Chúa đã dành sẵn cho họ một đất nước. Vì yêu thương Chúa bảo vệ họ khỏi sự quấy phá của các nước lân bang. Vì yêu thương Chúa đã sai khiến các tiên tri đến dạy dỗ họ. Quả thật dân Do Thái là một vườn nho được Chúa trồng, chăm sóc từng li từng tí. Từ rào dậu chung quanh đến xây tháp canh giữ. Từ xây bồn ép nho đến tưới bón cắt tỉa. Nhưng sự thương yêu của Chúa được đáp lại bằng sự phản bội. Người Do Thái không công nhận quyền làm chủ của Chúa. Họ giết các tiên tri được sai đến dạy dỗ họ. Họ còn giết cả Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa để chiếm lấy vườn nho làm của riêng họ. Nhưng họ có biết đâu rằng nếu để Chúa là chủ thì vườn nho còn được bảo vệ, được chăm sóc và họ còn được hưởng hoa lợi. Nhưng từ chối quyền làm chủ của Chúa, vườn nho rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát, không còn hoa trái. Và vì thế cuộc đời họ cũng bị diệt vong.

Xem thêm: CN 27 TN, A: Câu chuyện vườnh nho - câu chuyện đời ta

Write comment (0 Comments)

CN 21 TN, A: Phêrô, Đấng làm đầu Giáo Hội

ThuongNien21_copyChúa Nhật 21 Thường Niên, Năm A

Mt 16, 13-20

Trong ba năm đi rao giảng về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã tuyển chọn một số môn đệ đi theo Ngài. Chúa Giêsu đã dạy dỗ dân chúng, đã chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền cho dân, đã làm nhiều phép lạ. Tiếng tăm và danh thơm tiếng tốt của Ngài đã lan tỏa khắp nơi. Nhiều tiếng đồn đoán về lai lịch, sự nghiệp của Ngài. Có người cho Ngài là Gioan Tẩy Giả, có người nói Ngài là Isaia, Giêrêmia hay là một ngôn sứ nào đó. Thực tế, Chúa rất muốn biết suy nghĩ của các môn đệ về Ngài…

Xem thêm: CN 21 TN, A: Phêrô, Đấng làm đầu Giáo Hội

Write comment (0 Comments)

CN 26 TN, A: Nguy cơ tự mãn

21092011tailieuChúa Nhật 26 Thường Niên, Năm A

Mt 21:28-32

“Các ông nghĩ sao?”. Ngay từ đầu câu chuyện, Chúa Giêsu đã đưa ra lời hỏi đột ngột như một lời thẩm vấn buộc người nghe phải động não, phải tự đặt vấn đề cho mình. Có thể nói lời hỏi đột ngột của Chúa Giêsu như muốn gây giật mình, cùng lúc lôi cuốn sự chú ý của người nghe vào trong câu chuyện mà Người sắp nói nhằm giúp họ tra xét chính bản thân họ.

“Các ông nghĩ sao? Người kia có hai con trai”. Cả hai con trai đều được ông sai đi làm vườn nho. Nhưng các con của ông sao mà tính khí bất định, để rồi tiếng vâng mà thực là không, tiếng không lại là vâng. Đứa thứ nhất trả lời không, cuối cùng đi làm. Đứa thứ hai trả lời có, cuối cùng bất tuân. Dù tính cách và những câu trả lời của những người con bất định đến thế, nhưng theo mạch văn của Tin Mừng, đối với Chúa Giêsu, hình như cái làm cho chúng trở nên đúng hay sai, tốt hay xấu, không thuộc về tính cách và càng không phải là lời những người con ấy nói, nhưng là rốt cuộc chúng làm hay không làm theo ý của cha mình.

Xem thêm: CN 26 TN, A: Nguy cơ tự mãn

Write comment (0 Comments)

CN 20 TN, A: Lòng tin và tình yêu

09082011tailieuChúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A

Mt 15:21-28

"Này bà, bà có lòng tin mạnh'

Trong thư gởi cho giáo đoàn Rôma, Thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Người Do thái muốn nên công chính, nhưng không thực hiện được bởi họ tìm cách nên công chính nhờ luật, những người ngoại họ nên công chính được là vì họ tin” hoặc “Đức tin là bằng chứng cho những gì anh em không thấy, là bảo chứng cho những gì anh em trông đợi”

Xem thêm: CN 20 TN, A: Lòng tin và tình yêu

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch