Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
ĐTC Phanxicô: nạn buôn người làm thương tổn phẩm giá con người 06 Tháng 8 2020 Hồng Thủy 12
Hàn Lâm viện Tòa Thánh kêu gọi trách nhiệm, cộng tác và liên đới chống đại dịch 29 Tháng 7 2020 Hồng Thủy 26
Tóm tắt Huấn thị của Bộ Giáo sĩ về việc cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận 23 Tháng 7 2020 Hồng Thủy 42
Thống kê về Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác tại Trung quốc 15 Tháng 7 2020 Văn Hào, SDB chuyển ngữ 64
Báo cáo của Cơ quan Thông tin Tài chính Vatican trong năm 2019 09 Tháng 7 2020 Ngọc Yến 75
Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức, đã từ trần 02 Tháng 7 2020 Hồng Thủy 86
Tòa Thánh: Nền tảng đạo đức của truyền thông phải tập trung vào “con người và cộng đoàn” 25 Tháng 6 2020 Ngọc Yến 95
Các Kitô hữu Lào bị phân biệt đối xử và bị sỉ nhục vì đức tin 18 Tháng 6 2020 Ngọc Yến 155
Tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc 17 Tháng 6 2020 G. Trần Đức Anh OP 88
Giáo hội tại Anh được tặng 1,3 triệu đô để giúp người nghèo giữa đại dịch 11 Tháng 6 2020 Hồng Thủy 94

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch