Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Thư gửi sinh viên, học sinh Công Giáo nhân dịp Đại Lễ Phục Sinh 2010 do Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo trực thuộc HĐGMVN. 02 Tháng 4 2020 + Phêrô Huỳnh Văn Hai 13
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo ngừng thánh lễ trong giáo phận 25 Tháng 3 2020 + Giuse Nguyễn Năng 29
Tin mạo danh và vấn đề đặt ra cho Truyền thông Công giáo Việt Nam 12 Tháng 3 2020 Khắc Bá, SJ 75
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Lời nguyện trong cơn dịch bệnh 20 Tháng 2 2020 + Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn 59
Học Viện Công Giáo Việt Nam: Thông Báo Tuyển Sinh Chương Trình Cử Nhân Thần Học Và Cao Học Thần Học 06 Tháng 2 2020 Lm Trần Bình Trọng 75
Kinh Nguyện Giới Trẻ: Chúa ở lại với chúng con 23 Tháng 1 2020 Gm Phêrô Nguyễn Văn Viên 82
Thư Đức cha Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh gởi cộng đồng Dân Chúa 16 Tháng 1 2020 +Vincent Nguyễn Văn Bản 89
Caritas Việt Nam: Tập huấn “Di cư an toàn và phòng tránh buôn người” và kết nạp hội viên mới tại giáo xứ Mỹ Yên, Giáo phận Vinh 09 Tháng 1 2020 Nt. Minh Nhật 88
Chương trình mục vụ giới trẻ 2020-2022: Mỗi tháng một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giê-su 02 Tháng 1 2020 Gm Phêrô Nguyễn Văn Viên 100
Sài Gòn lung linh trước đêm Giáng sinh 25 Tháng 12 2019 Hoàng An 106

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch