Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Thư Chúc Mừng Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam do Ủy ban Giáo dục Công Giáo 14 Tháng 11 2019 Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai 12
Tháng Các Linh Hồn: ‘Tương tác’ với ông bà tổ tiên 07 Tháng 11 2019 Khắc Bá, SJ 25
Công Bố Văn Kiện Hướng Dẫn Việc Kính Nhớ Tổ Tiên 30 Tháng 10 2019 UBVH/HĐGMVN 30
Đại Hội Thánh Nhạc Toàn Quốc lần thứ 45 26 Tháng 10 2019 Tiến Hương và Minh Đức 31
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh 19 Tháng 10 2019 Văn Yên, SJ 66
Thư mời hội thảo của Ủy ban Văn Hóa 11 Tháng 10 2019 + Giuse Đặng Đức Ngân 52
Thư Chung 2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam 05 Tháng 10 2019 + Giuse Nguyễn Chí Linh 46
Biên bản Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt Nam 04 Tháng 10 2019 + Phêrô Nguyễn Văn Khảm 56
Đại Hội XIV của HĐGMVN: Kết Thúc Ngày Làm Việc Thứ II 02 Tháng 10 2019 Lm Giuse Đào Nguyên Vũ 54
Học Viện Công Giáo Việt Nam: Khai Giảng Niên Khóa 2019-2020 20 Tháng 9 2019 hdgmvietnam.com 68

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch