Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Thư Cảm Tạ của LM Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 27 Tháng 11 2020 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu 14
Thư gửi anh chị em giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2020 20 Tháng 11 2020 Gm Phêrô HUỳng Văn Hai 56
Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung ngày 21.10.2020 29 Tháng 10 2020 Ban Truyền Thông TGP Huế 144
HĐGM: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa năm 2020 20 Tháng 10 2020 TGM Giuse Nguyễn Chí Linh 169
HĐGM: Biên bản Hội nghị thường niên 2020 16 Tháng 10 2020 Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm 177
Thư kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt 15 Tháng 10 2020 Chủ tịch UBBAXH-Caritas Việt Nam 55
Vui Bước Tin Mừng: Nỗi ưu tư về người Chăm Công giáo ở Ninh Thuận 02 Tháng 10 2020 Đaminh Trần Văn Tân, SJ. 64
Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 5.9.2020 25 Tháng 9 2020 Tổng Gm Nguyễn CHí Linh 125
Đức cha Vũ Tất từ nhiệm. Bổ nhiệm Giám quản Tông toà giáo phận Hưng Hoá 30 Tháng 8 2020 vaticanews.va 122
Giáo phận Long Xuyên: Niềm vui, trách nhiệm và hy vọng dành cho các chủng sinh và dự tu 27 Tháng 8 2020 + Giuse Trần Văn Toản 126

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch