CN 19 TN, A: Hãy an tâm vì luôn có Chúa

Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên, Năm A

 Mt 14: 22-33

Chúa nhật vừa qua, chúng ta nghe thánh Matthêu thuật lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều (x. Mt 14, 13-21), tiếp theo là biến cố Chúa biến hình trên núi (x. Mt 17, 1-9) và hôm nay chúng ta nghe tiếp Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ (x. Mt 14, 22-33).

Xem thêm: CN 19 TN, A: Hãy an tâm vì luôn có Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 13, A: Thiên Chúa trên hết

Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên, Năm A

Mt 10: 37-42

Con vật sống theo bản năng. Con người có lý trí, nên con người khác con vật khi sống theo lý trí hướng thiện. Trong cuộc sống, con người được mời gọi lựa chọn để sống tốt mỗi ngày; điều này hàm chứa quyết định chọn Thiên Chúa trên hết, dù rõ ràng hay mặc nhiên.

Xem thêm: CN 13, A: Thiên Chúa trên hết

Write comment (0 Comments)

CN 18 TN, A: Tấm bánh liên đới

Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên, Năm A

Mt 14: 13-21

Bài Tin Mừng hôm nay chứa đựng rất nhiều bài học. Như về Nước Trời, về Dân Thiên Chúa, về bí tích Thánh Thể. Nhưng có lẽ bài học thiết thực nhất cho chúng ta hôm nay là bài học liên đới. Đó cũng chính là bài học Chúa muốn dạy cho các môn đệ của Người.

Xem thêm: CN 18 TN, A: Tấm bánh liên đới

Write comment (0 Comments)

CN 12, A: Để giúp nhau đừng sợ

Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm A

Mt 10: 26-33

Một trong những lời khuyên bảo của Chúa Kitô dành cho các môn đệ, trong thời gian ba năm rao giảng Tin Mừng lẫn sau khi từ cõi chết phục sinh, đó là “anh em đừng sợ!”. Bài Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên A một lần nữa cho ta nghe sứ điệp này.

Xem thêm: CN 12, A: Để giúp nhau đừng sợ

Write comment (0 Comments)

CN 17 A: Quyết định khôn ngoan

CN 17 A: Quyết định khôn ngoan

Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm A

M 13:44-52

Trong kinh doanh, một quyết định đúng lúc và phù hợp sẽ đem lại lợi ích và thành công cho doanh nghiệp; với những người lãnh đạo, một quyết định đúng, khôn ngoan có thể cứu cả một dân tộc, một đất nước thoát khỏi nghèo đói và lệ thuộc, ngược lại một quyết định vội vã, thiếu cân nhắc, thiếu khôn ngoan, có thể là một tai họa cho nhiều thế hệ con cháu.

Xem thêm: CN 17 A: Quyết định khôn ngoan

Write comment (0 Comments)

Lễ MM Thánh Chúa, A: Bí tích Tình Yêu

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm A

Ga 6: 51-59

Chúa Giêsu đến trong trần gian này cũng chỉ có một ý nghĩ, cũng chỉ có một mục đích, đó là phải làm thế nào cho chúng ta được sống, không phải chỉ sự sống phần xác, mà còn là sự sống phần hồn.

Xem thêm: Lễ MM Thánh Chúa, A: Bí tích Tình Yêu

Write comment (0 Comments)

CN 16 A: Nhổ đi hay sống chung

Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên, Năm A

Mt 13: 24-43

“Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh lại làm bật luôn rễ lúa”. Bài Tin Mừng Chúa nhật 16, mùa Thường niên, năm A, theo Thánh Matthêu (Mt 13,24-43) ghi lại việc Chúa Giêsu dùng Dụ ngôn cỏ lùng, Dụ ngôn hạt cải và Dụ ngôn men bột để nói về Nước Trời.

Xem thêm: CN 16 A: Nhổ đi hay sống chung

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A

Ga 3: 16-18

Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi, xin mỗi người hãy lắng lòng một phút để tưởng nhớ và tri ân người Mẹ đạo đức, người Cha thương yêu của mình. Đó là những người đầu tiên ghi Dấu Thánh Giá trên trán chúng ta trong ngày rửa tội, những giáo lý viên đầu tiên dạy ta biết về Thiên Chúa Ba Ngôi và cầm tay chỉ dẫn ta làm Dấu Thánh Giá.

Xem thêm: Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Write comment (0 Comments)

CN 15 A:Sống Lời Chúa để tâm hồn luôn là mảnh đất tốt

Chúa Nhật 15 Mùa Thươòng Niên, Năm A

Mt 13: 1-23

Chúa Giêsu giải thích rất rõ ràng “Dụ ngôn người gieo giống” rằng Thiên Chúa là người gieo giống. Con người và tâm trí của chúng ta là đất. Hạt giống là Lời Chúa.

Xem thêm: CN 15 A:Sống Lời Chúa để tâm hồn luôn là mảnh đất tốt

Write comment (0 Comments)

Lễ Hiện Xuống, A: Hãy nhận lấy Thánh Thần

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống,N ăm A

Ga 20: 19-23

Cách đây 50 ngày, Giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu Phục Sinh, và Chúa Nhật tuần trước, lễ Chúa Giêsu lên trời. Hôm nay Giáo hội mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và cũng là thánh lễ kết thúc Mùa Phục Sinh.

Xem thêm: Lễ Hiện Xuống, A: Hãy nhận lấy Thánh Thần

Write comment (0 Comments)

CN 14 TN, A: Mang ách của Chúa, sẽ gặp được bình an

Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên, Năm A

Mt 11:215-20

Sống trong một thế giới mà người nghèo, kẻ yếu, người bị áp bức luôn phải lo lắng, vật lộn với cuộc sống đầy vất vả. Không những thế, họ còn bị đồng loại chất lên vai những gánh nặng trong khi những người kia lại chẳng buồn đưa lấy một ngón tay để nhấc những gánh nặng ấy. Lời mời gọi của Đức Giêsu “hãy đến với Ta” thật ý nghĩa và đầy nguồn an ủi cho những ai vất vả mang gánh nặng nề.

Xem thêm: CN 14 TN, A: Mang ách của Chúa, sẽ gặp được bình an

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa lên Trời, A; Chúa lên Trời, Ta hãy yêu mến những sự trên Trời

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm A

Mt 28: 16-20

Hôm nay, Chúa lên Trời, chúng ta hướng tâm hồn lên với Chúa, và trông đợi Người lại đến như lời đã hứa trước khi về Trời, để Người ở đâu chúng ta cũng ở đó. Vì thế, chúng ta hãy nuôi dưỡng lòng ái mộ những sự trên Trời, để cũng được cả xác lẫn hồn về trời với Chúa.

Xem thêm: Lễ Chúa lên Trời, A; Chúa lên Trời, Ta hãy yêu mến những sự trên Trời

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch