Lễ Chúa Kitô Vua, C: Vua Giêsu chấp nhận chết cho thần dân được sống

ctk_crownLễ Chúa Kitô Vua, Năm C

Lc 23: 35-43

Thường khi nói đến vua thì người ta thường nghĩ ngay đến những con người uy quyền, đầu đội vương miện, mình mặc cẩm bào, ngồi trên ngai vàng xét xử trăm họ.

Xem thêm: Lễ Chúa Kitô Vua, C: Vua Giêsu chấp nhận chết cho thần dân được sống

Write comment (0 Comments)

CN 28 TN, C: Lòng biết ơn

510201603427992.jpgChúa Nhật 28 Thường Niên, Năm C

Lc 17: 11 - 19

Tin Mừng Lc 17, 11-19, thánh sử Luca thuật lại câu chuyện xảy ra khi Chúa Giêsu đang trên đường tiến lên Giê-ru-sa-lem. Có mười người phong hủi đón Ngài để xin Ngài chữa lành.

Xem thêm: CN 28 TN, C: Lòng biết ơn

Write comment (0 Comments)

CN 33 TN C: Bền đỗ sẽ được ơn cứu rỗi

CN33TNCChúa Nhật 33 Thường Niên, Năm C

Lc 21: 5-19

Không có đền thờ nào đẹp bằng đền thờ Giêrusalem. Một công trình nguy nga tráng lệ xây cất ròng rã 46 năm, được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý với các cột và đồ gỗ chạm khắc, rèm thêu, sơn sơn thiếp vàng.

Xem thêm: CN 33 TN C: Bền đỗ sẽ được ơn cứu rỗi

Write comment (0 Comments)

CN 27 TN, C: Xin thêm niềm tin cho chúng con

2692016105744372.jpgChúa Nhật 27 Thường Niên, Năm C

Lc 17: 5-10

"Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con". Đây là lần duy nhất, các tông đồ xin Đức Giêsu một điều như thế. Tại sao các Tông đồ không xin quyền cao chức trọng, giàu có mà lại xin đức tin?

Xem thêm: CN 27 TN, C: Xin thêm niềm tin cho chúng con

Write comment (0 Comments)

CN 32 TN, C: Tin sự sống đời sau

CN_32_TN-CChúa Nhật 32 Thường Niên, Năm C

Lc 20: 27-28

Có ngày sinh ắt có ngày chết. Đó là chân lý. Nếu ngày sinh, chúng ta cất tiếng khóc trong niềm vui mừng của mọi người, thì ngày chết, mọi người sẽ khóc cho kiếp người của ta đến đây kết thúc.

Xem thêm: CN 32 TN, C: Tin sự sống đời sau

Write comment (0 Comments)

CN 26 TN, C: Sự công bằng của Thiên Chúa

219201602527710Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên, Năm C

Lc 16: 19-31

Vâng! Kính thưa quý vị, khởi đi từ Bài đọc I (Am 6, 1a. 4-7), tiên tri Amốt đã cho biết rõ về sự công bằng của Thiên Chúa bằng những lời lẽ hết sức rõ ràng.

Xem thêm: CN 26 TN, C: Sự công bằng của Thiên Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 31 TN, C: Giakêu mừng rước Đức Giêsu

CN_31_TN-CChúa Nhật 31 Thường Niên, Năm C

Kh 11: 22.12:2; 2Tx 1:11-22; Lc 19:1-10

Văn hòa Victor Hugo viết tác phẩm nổi tiếng tựa đề là “Những kẻ khốn cùng” (Les Misérables) đã kể câu chuyện về Văn Giang (Han Valjean), một tên sát nhân bị tù 19 năm. Khi được tha về, không ai dám đến gần.

Xem thêm: CN 31 TN, C: Giakêu mừng rước Đức Giêsu

Write comment (0 Comments)

CN 25 TN, C: Hãy biết lo cho tương lai!

CN_25CTNChúa Nhật 25 Thường Niên, Năm C

Lc 16: 1 - 13

Cần biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng những việc bác ái. Ngày nay, chúng ta nhận thấy rất nhiều người dùng tiền để mua chuộc, để thăng quan tiến chức;

Xem thêm: CN 25 TN, C: Hãy biết lo cho tương lai!

Write comment (0 Comments)

CN 30 TN, C: Xin thương xót con

CN_30_CChúa Nhật 30 Thường Niên, Năm C

Lc 18: 9 -14

Hai người cùng lên đền thờ cầu nguyện. Nhưng kết quả thật bất ngờ. Người mà ai cũng kính trọng thì lại không được nhận lời. Người mà ai cũng khinh miệt thì lại được Chúa nhận lời và được công chính hóa.

Xem thêm: CN 30 TN, C: Xin thương xót con

Write comment (0 Comments)

CN 24 TN, C: Thiên Chúa giầu lòng thương xót

89201644411161Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm C

Lc 15: 1 -32

Bài Phúc Âm vừa nghe là một trong những trang đẹp nhất của Tin Mừng. Có thể gọi đó là Tin Mừng của Tin Mừng. Vì chương 15 Phúc Âm Luca này được coi như bản tóm tắt tất cả Phúc Âm.

Xem thêm: CN 24 TN, C: Thiên Chúa giầu lòng thương xót

Write comment (0 Comments)

CN 29 TN, C: Cần phải cầu nguyện không ngừng

1210201603319720Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm C

Lc 18: 1 - 8

Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu: "Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng". Dụ ngôn nói về một bà goá gây phiền hà.

Xem thêm: CN 29 TN, C: Cần phải cầu nguyện không ngừng

Write comment (0 Comments)

CN 23 TN, C: Từ bỏ để tồn tại và tăng trưởng

ThuongNien23-PhuongChúa nhật 23 Thường Niên, Năm C

Luca 14, 25-33

Mùa thu về, cây trụi lá, mùa xuân đến, cây đơm lộc xanh tươi. Cây cối cần phải từ bỏ lá già, lá cũ để khoác lá mới; nhờ thế, cây được lớn lên. Loài rắn cũng phải từ bỏ bộ da cũ để thay da mới; có vậy rắn mới trưởng thành.

Xem thêm: CN 23 TN, C: Từ bỏ để tồn tại và tăng trưởng

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch